IDG Medlem
Här har vi samlat allt som gäller ditt medlemskap
Stäng

Midpoint, Phonera, Sungard och Storegate testas

Ta din backup i molnet - stort test av tjänsterna

» Molnet är egentligen inte luddigt


Branschen har ett problem. Det verkar som om småföretagen är de som har svårast att greppa vad molnet handlar om. De, om några, skulle kunna spara stora pengar på att skaffa molntjänster i stället för egen it-kapacitet.

Problemet med cloud computing är inte att det är något som är tekniskt eller logiskt svårgreppat. Du hyr in dig på en slags server på internet.

Olika program gör sedan att saker och ting funkar mer eller mindre automatiskt för dig. That’s it. Det kan till och med ekonomichefen förstå.

Problemet är snarare att någon myntade ­begreppet ”molnet” och tyckte att det lät spännande och innovativt. Det är bara det att moln är en rätt usel metafor, när kunderna söker efter ­pålitlighet och trygghet. Moln är dimmiga och omöjliga att greppa. Den bilden smittar av sig på många kunders upp­fattning om själva tekniken.

Mattias Inghe, testare
mattias.inghe@techworld.se


Cloud computing är säsongens buzzword. Det stora, fluffiga och inbjudande internetmolnet ska rädda företag och it-avdelningar från onödigt jobb och onödiga kostnader. Många stora leverantörer gör nu allt för att etablera begreppet inte bara bland tekniskt kunniga kunder som förstår sig på dess fördelar och nackdelar, utan också hos resten av ­företagen.

– Hosting är ingenting nytt i sig, och det vi kallar för molnet är en uppsättning tekniker som används tillsammans med gamla traditionella koncept. Men det är en viktig samling tekniker, för de förändrar vårt sätt att tänka på it-resurser, säger Lew Moorman som är chief strategy officer på webbhostingföretaget Rackspace.

Han och hans kolleger tror att det inom några år är ovanligt att företag äger webb­servrar och interna servrar, att normen i stället är att man köper servertjänster över nätet.

– Stora företag kommer troligen att fortsätta på mer traditionellt vis, men för alla andra kommer det inte att vara vettigt när alternativet är så mycket enklare och billigare, säger Lew Moorman.

Så fungerar cloud computing. Alla tjänster läggs i molnet där användarna kommer åt dem via sina enheter. Arbetet sköts av datacentren som returnerar resultatet till användaren.

Småföretagen ligger efter


Möjligheten att med ett enda musklick kunna skaffa sig datorresurser till ett mycket lågt pris, med hjälp av molnets delade infrastruktur och automatiserade processer, kan innebära en revolution för internet. Entreprenörer kan få omedelbar tillgång till resurser och kan sjösätta tjänster mycket fortare än i dagsläget.

De som hittills har fattat galoppen är få. Det är ”early adopters” och företag i den tekniska framkanten som har börjat utnyttja molntjänsterna. Den stora allmänheten är ännu reserverad. Några kan ha hört talas om begreppet, men utan att veta vad det egentligen innebär eller hur de praktiskt ska kunna använda det.

– Det är ett hett ämne, men också väldigt förvirrande. Det skrivs extremt mycket om det, och våra kunder känner sig ärligt talat lite vilse. Vi gjorde en undersökning och kom fram till att medelstora företag har mycket bättre koll på vad molnet innebär än vad mindre företag har. De har en mer mogen it-kompetens och har tid att sätta sig in i den här sortens frågor. Ändå är det de minsta företagen som verkligen kan tjäna mest på det hela, säger Lew Moorman.

Molnet är en virtuell plats


Den allra enklaste typen av molntjänst är lagring. Det är en funktion som är mycket lätt att illustrera. I stället för att lagra filer lokalt på din egen server skickar du dem via internet till en server någon annanstans. ­Filservrar på nätet är långt ifrån nytt och lagringsplatser som nås via till exempel ftp har funnits i mer än ett decennium.

”Den ­enklaste

typen av ­molntjänst är ­

lagring.”

Det nya med en lagringstjänst i molntappning är att du skickar dina filer till en virtuell plats, en funktion i stället för en specifik fysisk filserver. Det är upp till din tjänsteleverantör att sortera och lagra dina data på det sätt som är säkrast och mest effektivt. Du behöver inte bekymra dig om ifall det innebär att de sparar allt på en dedikerad disk i ett serverrack, eller till ett större san, eller i sin tur köper in lagringsutrymme hos en tredje part.

Säkerheten oroar kunder


När det gäller viktig information är företag ofta motvilliga till att släppa kontrollen över den. Känslig information och företagshemligheter måste visserligen bevaras, men är företag verkligen bekväma med att låta dem ligga och flyta i ett diffust informationsmoln? Hur går det då med integriteten?

Tveksamheten hos kunderna gör att tjänsteleverantörerna lägger mycket kraft på att bedyra hur säkert saker lagras: i klassade datahallar, med extra backup på backupen på annan plats och så vidare.

Ett mer konkret problem med all molnhantering, och speciellt med lagring, är bandbredden. Felfri molntjänst kräver en felfri uppkoppling, och inte minst en backuptjänst. Eftersom varje flaskhals i informationsöverföringen är en försämring av tjänstens primära funktion, och vi ofta pratar om avsevärda datavolymer, gäller det att uppkopplingen i bägge ändar av överföringen är snabb och pålitlig – 24 timmar om dygnet, 365 dagar om året.

Om man ändå skulle välja att ta steget och skrota den lokala bandbackupen, hur skulle det då se ut och fungera med en molntjänst? För att ta reda på det satte vi upp en enkel filserver, och fyllde den med diverse slumpvisa data som arbetsdokument, medie­filer, installationsbilder med mera. Totalt blev det runt 13 gigabyte data i ett flertal kataloger.

Tanken var att simulera filmängderna i ett litet företag där upp till femtio användare delar på en gemensam filserver. Användarna, allt från servicetekniker till administration och ledning, har olika behov av volym och lagrar olika typer av filer. Det är hög aktivitet på servern, många nya dokument och ­filer tillkommer eller ändras varje dag. Att förlora en del av filerna skulle vara mycket kostsamt för företaget.

Från band till moln


Vårt fiktiva företag har tidigare gjort en schemalagd säkerhetskopia av filservern varje kväll på band. Det har gett en upp­dateringfrekvens som är hög nog för företagets verksamhet, men det är fortfarande ett visst problem att återställa material om filservern skulle haverera. Det tar sin tid att tanka tillbaka hela datamängden från bandet. Dessutom är bandstationen gammal och sliten, och leverantören har sedan länge slutat erbjuda support.

Att slippa allt manuellt harvande

med band eller egen backupserver på disk låter mycket lockande.”

Det är helt enkelt dags för något nytt, och att slippa allt manuellt harvande med band eller egen backupserver på disk låter mycket lockande.

När vi började se oss om efter lämpliga kandidater för ett test var det på en gång uppenbart att fjärrbackup är en kaka som väldigt många vill vara med och dela på.

Vi valde ut fyra större svenska leveran­törer som erbjuder säkerhetskopiering som fjärrtjänst, och satte med deras hjälp upp den typ av konto som skulle passa vårt ­scenario.

Vi bestämde oss för att titta på de funktioner som behövs för en enkel filbackup med en kvot på 100 gigabyte.

Vårt företags lagringsbehov var i dags­läget inte så stort, men vi räknade med att en viss marginal är att föredra. Det är bra i det fall datamängden på den lokala fil­servern skulle växa en dag utan att den som köper in tjänsten hinner märka det och köpa mer plats.

Fyra perspektiv


I testet bedömer vi främst fyra saker: funktioner, användarvänlighet, prestanda och ekonomi. Vi tittar på vilka tjänster som erbjuds, exempelvis generationshantering, fjärråtkomst, schemaläggningsalternativ och filtrering. Dessutom tittar vi på hur gränssnitt ser ut, hur lätt eller svårt det är att sätta upp ett fungerande backupjobb samt hur återställningsprocessen går till.

Med prestanda menar vi hur snabbt det går att göra en backup eller en återställning: dels en lagring av hela datamängden, dels en andra lagring för att se hur tjänsterna hanterar förändrade, borttagna och tillagda filer.

Bedömningarna av backuptjänsternas hastighet får tas med en nypa salt. Det finns många externa faktorer som kan spela in vid enskilda testtillfällen – inte minst övrig trafik på vårt nätverk, på noderna mellan oss och tjänsteleverantören, och på deras egen trafikmängd just då.
Slutligen har vi det ekonomiska. Vad kostar tjänsten, och går det att minimera sina kostnader genom att börja smått och skala upp vid behov?

Midpoint Connected Online Backup


Karlstadsbaserade Midpoint erbjuder en trevlig och inte alltför komplicerad backuptjänst som passar bra för mindre företag. Förutom filbackup finns det möjlighet att få uppbackning av Exchange Server och ­Microsoft SQL Server, vilket täcker in de flesta behov ett mindre företag kan tänkas ha. Installationen är utmärkt enkel. Du ­anger dina kontouppgifter och sedan är det bara att sätta i gång.

Till skillnad från många konkurrenter förlitar sig Midpoints lösning nästan helt på backupprogrammet på din server. Det finns visserligen ett webbgränssnitt där du loggar in med samma uppgifter som du anger i backupprogrammet, men där hittar du endast rudimentär information om ditt abonnemang, möjligheten att ladda ned programmet och lite personliga inställningar för sådant som kontaktuppgifter och mottagare av backuprapporter.

Eventuell fjärrstyrning av säkerhetskopiering får därmed ske på gammalt hederligt sätt, med remote desktop eller vnc.

Språket och upplägget är inte

överdrivet teknokratiskt, utan det går snabbt att sätta sig in i.”

Programmet är annars mycket väl strukturerat och ger dig en utmärkt och överskådlig bild av vad som pågår och vad du kan göra. Språket och upplägget är inte överdrivet teknokratiskt, utan går snabbt att sätta sig in i även för en användare som inte har traditionella it-kunskaper.

Smidig schemaläggning


Midpoint får extra poäng för en mycket bra och flexibel hantering vid schema­läggning av kopieringsjobb. Du har många och goda möjligheter att välja ut specifika filer eller filtrera bort onödiga filer ur din backup.

Du kan också ovanligt smidigt lägga upp backupjobb som triggas när du så önskar.

Du kan till exempel låta en mindre katalog med tidskritiska dokument kopieras ­flera gånger om dagen utan att behöva krångla med multipla jobb. Här finns också en utmärkt hantering vid återställning där du enkelt kan välja den senaste backupen ­eller en äldre version.

En sak vi upptäcker med Midpoints lösning är att både uppladdning och återställning av data går relativt långsamt. Om det beror på en annan komprimeringslösning, ­eller om det är en bandbreddsfråga låter vi vara osagt, men tjänsten ser ut att ta extra lång tid på sig att kontrollera och verifiera varje enskild fil innan överföring. Det är ingen stor nackdel för ett mindre företag med begränsade datamängder och måttligt med förändringar på servern, då rutinerna för äkta inkrementell backup ser ut att funka bra.

Hur effektiv den är, är svårt att säga. Vårt test visar att små ändringar i en stor fil inte uppdateras genom att hela filen tankas upp, utan bara de ändrade delarna av den. Exempel på filer som gynnas mycket av det är ­databaser och projektfiler för exempelvis medieredigering.


Unika lösningar. Midpoint har ett ­enkelt och överskådligt backupprogram. Gräver du lite hittar du också gott om nyttiga funktioner och avancerade val, bland ­annat ovanligt många special­lösningar för databaser och grupprogram.

Lätt att ta tillbaka. Återställning av data går mycket lätt. Man kommer direkt åt både den senaste backupen och tidi­gare sparade generationer.

Fattigt. Webbgränssnittet är rejält underutnyttjat. Här finns bara lite kortfattad information om användaren, och inget sätt att se eller kontrollera säkerhetskopieringen eller de säkerhetskopierade filerna. 

Phonera Online Backup


Phonera erbjuder en både mångsidig och ­relativt användarvänlig backuptjänst. Programmet finns till de flesta plattformarna. Förutom vanlig filbackup finns extra många val av backupfunktioner för databaser och grupprogram som Exchange, Lotus Notes, Domino, Oracle, Microsoft SQL Server och My SQL. Det går också att ta en så kallad systemtillståndsbackup, där register, inställningar med mera vid ett visst tillfälle sparas.

Du kan mycket enkelt sätta

upp säkerhetskopiering till lokala ­medier likväl som till fjärrservern.”

Extra positivt är att du på ett mycket enkelt sätt kan sätta upp säkerhetskopiering till lokala medier likväl som till fjärrservern. Det är inte alla kunder som är bekväma med att skicka ut sina viktiga och känsliga data i molnet, utan gärna vill ha lite extra trygghet innanför väggarna. Med Phonera Online Backup Manager är det här uppsatt och fungerar klockrent.

Hanterandet av tjänsterna, från installation till användning, är rättframt. Det är svårt att göra misstag även som mindre ­kunnig användare, trots en myriad av funktioner och alternativ.

Smart filtrering och kryptering


Här finns en stor uppsättning verktyg för att anpassa din backup. Du kan sätta filter med filtyper och reguljära uttryck, och du kan trigga valfria kommandorader före eller ­efter en körd backup. Du kan även välja mellan differentiell, inkrementell och full kopiering till servern.

Här finns också något som kallas Delta-backup, en teknik som inte skickar ändrade filer till backupservern, utan bara just de ­delar av filerna som ändrats. Hur det skiljer sig från den inkrementella backup som till exempel Midpoint erbjuder framgår inte.

Du har flera val av krypteringsmetod, och kan sätta egen nyckel för det. Den måste du då uppge när du försöker återställa filer. Du kan även göra policyinställningar, till exempel för hur länge en fil som är raderad hos dig ska finnas kvar som backup. Gränssnittet är inte särskilt snyggt eller pedagogiskt för de mest ovana, men allt är redigt upplagt i en tydlig trädstruktur och att skapa ett jobb med standardinställningar är oftast bra nog.

Du kan administrera i stort sett allt via det innehållsrika webbgränssnittet, från att redigera dina befintliga schema­lagda jobb till att bläddra snabbt bland alla sparade ­filer och mappar.

Det går att göra återställning via webbgränssnittet, men det kräver en något bökig installation av en Javakomponent som är förvånansvärt seg att köra. Att ladda ned filer den vägen är rejält omständligt. Återställningsgränssnittet i serverprogrammet är att föredra. Snabbt, redigt och okomplicerat.

Komplett konfiguration. Phonera Online Backup är den enda av tjänsterna som går att konfigurera helt från webben. Här kan du göra allt från att övervaka processer och återställa ­filer till att lägga upp nya backupjobb.

Organiserat men inte överskådligt. Ett tråkigt men redigt gränssnitt möter ­användaren i backupprogrammet. Det är ­bättre organiserat än webben, men ger lite dålig överblick över alla möjligheter.

Var fil för sig. Varenda fil går att komma åt en och en via webben. Det ger en bra överblick över exakt vad som sparats, och gör att den som har rättigheter kan hämta filer även på distans.

Storegate Företag Bas


Testets i särklass enklaste backuptjänst kommer från Storegate. Ett mindre företag eller organisation kan gå in på webben och köpa sig sin kvot direkt. Du får då tillgång till storagetjänsten för en användare. Det är den tjänsten, Företag Bas, som vi har testat. Du kan också köpa en tjänst som ger dig möjlighet att dela ut lagringskvoter från din köpta total till enskilda användare. De får då ett enskilt kontonamn och lösenord för sin katalog.

Storegate är inte en ren

backuptjänst, utan en lagringsyta på nätet som du når via webbläsaren.”

Storegate är inte en ren backuptjänst, ­utan en lagringsyta på nätet som du når via webbläsaren. Du kan ladda upp filer via webbläsaren eller mappa upp din virtuella lagring som en lokal nätverksplats med hjälp av Microsofts webbmappar. Lagringsytan går även att nå med ftp.

Det finns en hel del smarta funktioner som man inte ser i en traditionell backuptjänst. En sådan är möjligheten att dela ut enskilda filer externt. De får då en temporär nedladdningslänk och lösenord.

Tjänsten finns även för privatpersoner, utan större skillnad på funktionerna. Här finns ett par mer konsumentinriktade funktioner som fotoalbum på webben, en digital framkallningstjänst för foton och strömning av musik och film. En intressant tillvalstjänst är mobil backup, som kan spara ­telefonbok, anteckningar med mera för telefoner som klarar syncml.

Saknar bra generationshantering


Med programmet Storegate Autostore kan du göra schemalagda eller automatiska backuper från valfria kataloger på en ­server eller klient, till valfri katalog i den virtuella lagringsytan. En sådan backup går till precis som hos vilken annan tjänst som helst, programmet söker efter upp­daterade eller nya filer och laddar upp dem till servern.

Autostore kan schemalägga backuper så att de sker en gång om dagen eller en gång i veckan. Det hade varit trevligt med fler ­alternativ. Många organisationer skulle behöva en högre frekvens för säkerhetskopieringen av vissa dokument, till exempel en på morgonen och en på kvällen. ­Annars finns risken att man för­lorar en hel dags ­arbete.

Vi hade gärna sett lite bättre möjligheter att plocka ut relevanta filer för backup. Du kan välja ut enskilda filer manuellt, men inte till exempel exkludera filer efter filtyp. Funktioner som ­särskild backup för Exchange, ­sql-databas, systemtillstånd med ­mera som andra erbjuder finns inte här. Det är filer som gäller, ingenting annat.

Storegates backup saknar också generationshantering, men det ska ingå i en framtida version av tjänsten. En smart användare som är van vid att manuellt hantera generationer, till exempel med ett band per veckodag, kan göra samma sak här med schema­lagda backupavtal per dag som har olika destinationer på Storegates servrar. Då måste du givetvis också skaffa ett totalt lagringsutrymme som rymmer alla parallella backuper.

Det är också synd att du måste använda dig av webbmappar eller ftp för att kopiera tillbaka och göra en återställning av en ­sparad backup. Det finns inte inbyggt i programmet i dag.

Trots sin tekniska enkelhet har Storegate en intressant lösning, främst för fåmans­företag med måttliga krav på avancerade funktioner och specifik kryptering. Redan nu är det här den tjänst som Teliasonera erbjuder sina kunder i sin egen uppsättning av datasäkerhetstjänster. Får de bara till en bra ­generationshantering kan de bli riktigt intressanta även för fler kunder.

Utdelning. Storegate Företag Bas är den enklaste tjänsten
i testet, men den har också smarta funktioner som ingen ­annan har. Den kanske mest användbara är möjligheten att tillfälligt ­dela ut molnlagrade filer på ett säkert sätt.

Lagring pågår. Vid kopiering ger programmet bra visuell överblick över händelserna, men inte så mycket mer. Vi hade gärna sett lite mer detaljinformation, till exempel överföringshastighet.

Enkelt. Programmet är en mycket simpel historia.
Du kan lägga upp ett flertal jobb i en lista, schemalägga
eller köra dem manuellt. Men det mesta är förinställt och ­alternativen är få.

Sungard Online Backup


Sungard är Storegates raka motsats. Det här är en oerhört kompetent och flexibel lösning som passar företaget som har en mer komplex lagringsmiljö än bara en central server och som har en egen specifik säkerhetspolicy att efterleva ända ned på teknisk nivå.

Låt oss börja med backup­programmet. Det rör sig om
två komponenter. Agenttjänsten kan installeras på flera datorer i nätverket från vilka filer ska sparas till backup. Därefter installerar du en administratörskonsol på en central server, ­söker upp de olika agenterna i nätverket, och kan sedan sätta upp säkerhetskopieringar från vilken som helst av datorerna från en central plats. Har du kvar viktiga data på klientdatorer eller flera parallella filservrar som är geografiskt placerade, är det här en lysande lösning.

Kräver teknisk kunskap


Du kan ställa in ett valfritt antal backupjobb per dator och du har mycket bra möjlighet att schemalägga dem på valfria tider samt att genom filter välja ut valfritt innehåll för ­kopiering.

Gränssnittet är minimalt och ibland ­onödigt plottrigt. Det är inte det mest pedagogiska, men när du väl har fattat terminologin och upplägget går det ändå relativt snabbt att använda.

Återställningsfunktionen är en av de bättre i testet, med direkta val för återbyggning, tillgång till enskilda filer och så vidare. Den skulle dock gå att få till med ett par, tre klick mindre.

Sungard Online Backup är den minst molnartade av tjänsterna i testet. Installationen och konfigurationen är väldigt ”old school”. I alla moment, från att koppla samman agenter och adminkonsolen till att faktiskt kontakta servern som ska ta emot våra filer, krävs en hel del grund­läggande kunskaper. Det är mycket ”nuts-and-bolts”-hantering, som att öppna upp rätt port i brandväggen till att ange specifika serverdomäner och ange specifika portar över vilka data ska skickas.

Någon sådan hantering är inte nöd­vändig i de andra tjänsterna, där kopplingen mellan kund och tjänsteleverantör är mer auto­matiserad.

Sungards lösning är dock mycket mer tekniskt avancerad med möjlighet för bland annat Cluster- och Vmware-hantering, ­extra omfattande versionshantering på hela 24 generationer och möjlighet till synkronisering. Det är också en helt annan service­nivå på den här tjänsten jämfört med de mer ­automatiserade från konkurrenterna. I priset, som är rejält högre, ingår bland ­annat utbildning.

Den extra kontrollen kan vara en fördel, till och med nödvändig, för vissa företag som har stenkoll på sin infrastruktur och som vill ha lika bra koll på den här ­tjänsten.

Sungard erbjuder också en utmärkt svit av krypteringsrutiner för extra säkerhet, till exempel aes, des och blowfish. Det gäller dock att kunden vet vad de här gör och hur de fungerar för att man ska kunna utnyttja tjänsten som bäst.

Tjänsten är också klart snabbast på att både lagra stora mängder data och på att göra en återställning av desamma. Komprimeringen av data är mycket bra, vilket ­givetvis bidrar en hel del.

Mer under ytan. Sungards sparsmakade gränssnitt döljer ett avancerat program, i vilket du bland annat kan koppla upp flera datorer i nätverket och administrera backuper från dem ifrån en central plats. Alternativen är många och sätts upp med väl strukturerade guider.

Urval av filer för säkerhetskopiering. Här finns flera olika sätt att välja ut vilka filer som ska tas med vid kopiering. Det enklaste är att markera kataloger och filer, men det går också att sätta upp smarta filter.


Kryptiska klick. Du sätter upp ett backupjobb genom att klicka dig igenom ett antal val i en grundlig guide. Bland annat får du välja bland ett stort antal metoder för kryptering av data.

Fakta och betyg


Leverantör

Midpoint
Phonera
Storegate
Sungard

Produkt

Connected Online Backup

Online Backup

Företag Bas
Online Backup

Kontakt

www.midpoint.se

www.phonera.se

www.storegate.se
www.sungard.se

Cirkapris, 10 GB/mån, kr

249

249

179
(startkostnad tillkommer)
1 125

Cirkapris, 50 GB/mån, kr

599

749

699
(startkostnad tillkommer)
2 943

Cirkapris, 100 GB/mån, kr

999

949

1 199
(startkostnad tillkommer
6 168

Systemkrav

Windows,

Mac OS, Linux

Windows, Mac OS,

Linux, Unix, Novell

Windows
Windows, Netware,
Linux, AIX,
Solarias m fl

Versionshantering

ja

ja

nej
ja

Inkrementell backup

ja

ja

(filnivå)
ja

Offline-backup

ja

ja

nej ja

Specialfunktioner

Microsoft SQL Server,

Exchange Server

Microsoft SQL Server,

My SQL,

Exchange Server,

Exchange Mail,

Oracle, Lotus Domino,

Lotus Notes

Mobiltelefon-backup
(tillval)
Microsoft SQL Server,
Exchange,
Cluster,
Oracle,
Vmware m fl (tillval)

Fördelar

Lättanvänt, extra bra

schemaläggning.

Mångsidigt,

bra offline-backup.

Lättanvänt,
bra webbgränssnitt.
Flexibelt, mycket
funktionsrikt,
bra prestanda.

Nackdelar

Funktionsfattigt

webb­gränssnitt.

Något bökigt

gränssnitt.

Saknar versionshantering, ­
saknar offline-backup.
Högt pris, kräver
hög ­kompetens.

Funktioner

20 av 30

25 av 30

15 av 30 30 av 30

Användarvänlighet

25 av 30

15 av 30

30 av 30 15 av 30

Prestanda

11 av 20

16 av 20

11 av 20
20 av 20

Prisvärdhet

18 av 20

18 av 20

15 av 20
12 av 20

Summa

74   

74

71
77

TechWorlds slutsats


Den stora fördelen med att lagra i moln ska enligt teknikens allt fler förespråkare vara att det är enkelt, även för den som inte ­vanligtvis befattar sig med lagringsteknik. Installera ett uppkopplingsprogram på rätt plats, köp den tjänst du vill ha och kör i gång.

Behöver du mer utrymme loggar du in och köper mer plats. I enklaste tappningen laddar du upp och betalar allt eftersom det växer. Skalbarhet och snabb integration är molnets främsta säljargument.

Därför är det svårt att utse en enskild tjänst till klar vinnare.

Sungards agentbaserade lösning gör det enkelt att skapa många backupjobb på en större uppsättning servrar eller klienter. Det är klart intressant och ett mycket bra val för den kompetenta it-avdelningen i en lite större organisation.

Kunde Storegate komma till skott med sin versionshantering samt erbjuda lite bättre kontroll till luttrade användare över vad som ska kopieras och vilka säkerhetsrutiner som ska användas, vore den ett ­solklart val för småföretaget.

Foto: Andreas Eklund Grafik: Jonas Englund

Fakta

 • Midpoint Connected Online Backup
 • Phonera Online Backup
 • Sungard Online Backup
 • Storegate Företag Ba

Sungard Online Backup är en flexibel klientlösning som inte är bunden till enskilda datorer. Här finns lysande funktioner på tjänstesidan, utmärkt generationshantering och alla möjligheter till god säkerhet i överföringen.
Sungards tjänst är den klart dyraste, och den är endast riktad mot tekniskt kunniga kunder, men på alla andra punkter ­snäppet bättre än konkurrenterna.

Vi tänker oss en mindre arbetsplats där ett antal användare delar på en filserver för tidskritiska jobbdokument. Där finns också installations­program för klienter och it-administration sparade.

Företaget ska nu byta ut sin band­backup mot en extern backuptjänst, och behöver en lagringsyta på 100 gigabyte, med möjlighet till skalning upp eller ned. Dessutom behövs ett flertal schema­lagda säkerhetskopieringar med olika ­urval vid olika tidpunkter.

Varje tjänst installerades på en Windowsfilserver. En testkatalog på 13 gigabyte med blandade filer – med stor skillnad på datatyper, komprimering och filstorlek – laddades upp till backup-tjänsterna. Därefter gjordes mellan två och fyra upp­dateringar av säkerhetskopieringen på schemalagda tider efter kontrollerad ändring av filer och filinnehåll. Återställning testades mot originalbiblioteket i sin helhet samt av enskild fil till tredje plats.

Vi har koncentrerat oss på en handfull leverantörer av online-backup, men det finns en hel uppsjö av företag som slåss om uppmärksamheten. Här är tolv till:

» Access IT Backup –
www.accessit.se
» Apsis Onlinebackup – www.online-backup.nu
» Atroxhost Online Server Backup – www.atrox.se
» Castpoint Vaultpoint –
www.castpoint.se
» Dicom Distansbackup –
www.dicom.se
» Diino Företag –
www.diino.com
» Donator Remote Backup Server – www.donator.se
» Fiberoffice Remote Backup – www.ip-only.se
» Infracom Automatisk Backup – www.infracom.se
» Mamut backup för privatpersoner – www.mamut.se
» Pro Softnet Idrive –
www.idrive.com
» Vildmarksdata distansbackup – www.vildmarksdata.se

Besöksadress: Magnus Ladulåsgatan 65 106 78 Stockholm Tel: 08-453 60 00

Sajter om it & teknik

 • CIO SwedenIt-strategi, affärsnytta och kundrelationer.
 • Computer SwedenDagliga nyheter om it, telekom och affärer.
 • IDG.seDe viktigaste nyheterna från sajterna i vårt nätverk.
 • M3Sveriges prylsajt.
 • MacWorldAllt om Mac, OS X, Iphone och Ipad.
 • PC för AllaSveriges största och mest lästa datortidning.
 • SmartworldDin guide till det smarta hemmet.
Stäng