Uppgraderingen av mjukvaran IPS Sensor till version 7.0 innebär att Ciscos säkerhetshårdvara i IPS 4200-serien nu kan upptäcka och blockera obehörig nätverkstrafik genom så kallad ”reputation analysis”, en teknik som kopplar till en ständigt uppdaterad databas över skadlig trafik på internet.

Den nya tekniken har möjliggjorts genom ett samarbete med flera internetleverantörer som skickar kontinuerlig data till Ciscos Security Intelligence Operations via 700 000 insamlingspunkter, enligt Fred Kos, chef för säkerhetslösningar på Cisco.

Informationen från det omfattande datanätverket kan användas för både filtrering av skadlig trafik och för att ta fram vägledande rapporter till it-ansvariga. Kos uppger också att detta kompletterar mjukvarans tidigare funktioner, som baserats till stor del på analys av angreppssignaturer, och ger IPS Sensor-hårdvaror möjlighet till snabb och effektiv blockering av skadlig trafik.

Cisco har även släppt Adaptive Security Appliance v.8.2, en uppgradering som lägger till botnet-filtrering för Ciscos ASA 5500-serie av säkerhetshårdvaror så att dessa kan identifiera och blockera infekterade datorer som försöker kommunicera med botnet-ägare.