Den allmänna mediafokusen på Confickers första apriluppdatering kan ha distraherat folk från andra legitima hot, säger FBI:s chef för internetsäkerhet.

Allmänheten la all sin fokus på Conficker den första april, och det kan vara ett problem. Många kan ha missat andra säkerhetshot som är minst lika allvarliga som Conficker.

- Medan media hjälpte till att väcka uppståndelse runt Conficker så tror jag att folk kan ha förbisett andra hot, som är minst lika stora, om inte större än Conficker själv. Jag tror att det kan vara ett problem för oss som ett samhälle.

Det finns otaliga andra hot på internet, bland annat mindre och mer okända botnet, falska antivirus och phishingattacker.

- Medvetandehöjande är underbart, men jag skulle vilja se en allmän täckning av alla sorters hot, säger Shawn på den amerikanska RSA-konferensen i torsdags.

Sedan 60 Minutes uppmärksammade historien om Conficker blev den välkänd bland många.

Confickers första april-uppdatering var den som fångade allas uppmärksamhet för att masken började använda väldigt knepiga uppdateringstekniker på det datumet och många trodde att detta skulle väcka liv i nätverket och skapa en förödelse.

När första april kom och gick, och ingenting hände så kan det ha skapat en falsk känsla av säkerhet hos många konsumenter säger Shawn. Han sammanfattar en typisk reaktion efter första april som följande:

- Jag såg på nyheterna igår att det skulle hända idag men det gjorde det inte. Därför så kommer jag att ignorera något rådgivande från media nästa gång något sådant här händer.

Datorsäkerhet är en väldigt viktig aspekt i våra liv. Om folk får en falsk känsla av säkerhet för att Conficker inte lyckades förstöra internet så kan det vara dåligt för oss.