Vista har alltid haft rykte om sig att vara krävande hårdvarumässigt. Lyckligtvis går det att optimera Windows Vista och få det mindre resurskrävande, och framför allt snabbare och mer energisnålt.

Ett enkelt sätt är det klassiska tipset att stänga av tjänster som inte används. I fallet med Windows Vista stämmer det extra bra eftersom många nya tjänster i Windows Vista är väldigt aktiva och genererar mycket hårddiskaktivitet som påverkar prestanda negativt.

Lägg till det hög användning av arbetsminnet, vilket leder till att minnesväxlingsfilen ofta måste användas i högre utsträckning, vilket i sin tur leder till ökad hårddiskaktivitet och ytterligare försämrade prestanda.

Det finns fem åtgärder du snabbt kan vidta för att optimera Vista och öka prestanda. Du kan i bästa fall spara upp till 200 megabyte arbetsminne, eller mer, genom att följa stegen nedan. Även om du väljer att bara följa en del av optimeringstipsen finns det en hel del prestanda att tjäna, och Vista kommer att fungera både snabbare och smidigare än någonsin efter att du har utfört justeringarna.

1. Stäng av skyddet mot skadliga program


Nästan alla antivirusprogram innehåller förutom skydd mot virus även skydd mot spionprogram. Att köra med dubbla skydd gör datorn onödigt seg. Om du redan har skydd mot skadliga program kan du utan att blinka stänga av Windows Defender.

Som standard ligger det annars hela tiden i bakgrunden och skannar datorn efter spionprogram och andra skadliga program. Dessutom kör den med jämna mellanrum en fullständig genomsökning av datorn. De här båda sakerna gör att datorn blir onödigt långsam.

Stäng av Windows Defender genom att starta Windows Defender och gå till Verktyg, Alternativ. Där avmarkerar du rutorna Sök igenom datorn automatiskt och Aktivera realtidsskydd.

2. Låt bli att defragmentera automatiskt


Varje onsdag natt är Windows Vista inställt på att hårddiskarna i datorn ska defragmenteras automatiskt. I de fall datorn inte är påslagen klockan ett på natten körs defragmenteringen nästa gång datorn startas, vilket knappast är något man vill ska hända direkt på morgonen när användarna ska börja arbeta med sina datorer.

Vår bedömning är att defragmentering varje vecka inte påverkar prestanda nämnvärt. Vi rekommenderar därför att du stänger av den automatiska defragmenteringen, eller sätter den på att köras exempelvis en gång per månad eller varje halvår.

Starta Schemaläggaren och gå till Bibliotek för Schemaläggaren, Microsoft, Windows, Defrag. Om du inte vill köra automatisk defragmentering över huvud taget högerklickar du och inaktiverar defragmenteringen, annars väljer du Egenskaper och justerar inställningarna för ”utlösare”.

Resursutnyttjande. I den första bilden ser vi resursutnyttjandet på en ren installation av Windows Vista, 40 processer och 499 megabyte arbetsminne används.


I bild två ser vi att resursutnyttjandet har minskat kraftigt efter att vi har stängt av tjänster manuellt, enligt de råd som finns i artikeln.
Avslutningsvis ser vi i bild tre resursutnyttjandet efter att vi dessutom har kört med Vista Services Optimizer och vi kan konstatera att resursutnyttjandet minskat ytterligare något.

3. Stäng av Aero och tjäna arbetsminne och batteritid


Om du använder gränssnittet Windows Aero, vilket är standard och något så gott som alla datorer i dag klarar, utnyttjar det onödigt mycket energi. Genom att stänga av det kan du få din bärbara dators batteri att räcka längre. Dessutom har den fönsterhanteringsprocess (dwm.exe) som Windows Aero använder en tendens att sluka minne, den kan i värsta fall ta över hundra megabyte arbetsminne i anspråk.

Det absolut effektivaste sättet att snabba upp datorn är att stänga av gränssnittet Windows Aero. Du bör dock tänka på att det gör att du förlorar dels transparens i gränssnittet och dels funktioner som Flip 3D och förhandsvisning av fönster i aktivitetsfältet.

Högerklicka på skrivbordet och välj Anpassa, Fönsterfärg och utseende. Öppna den klassiska dialogrutan för att ändra utseende om du vill ha fler färgval. Välj färgschemat Windows Vista Basic och därefter Verkställ. Det här frigör direkt allt arbetsminne som fönsterhanteraren utnyttjar. Om du använder klassiskt färgschema kan du även i Tjänster sätta tjänsten Themes till inaktiverad.Prestandaproblem.
Windows Vista känner automatiskt av om det finns ett program eller en drivrutin i systemet som orsakar prestandaproblem. Genom att åtgärda problemet kommer du tillrätta med prestandaproblem du möjligtvis inte visste fanns på datorn.

4. Ingen systemåterställning spar diskplats och minskar diskaktiviteten


Funktionen Systemåterställning genererar en hel del diskaktivitet och tar upp diskplats. Systemåterställningen i Vista har inte bara till uppgift att skapa återställningspunkter för datorn, tjänsten sköter även säkerhetskopiering av filer med funktionen tidigare versioner, eller skuggkopior som det även kallas.

Klarar du dig utan de här två funktionerna, om du till exempel sparar dina viktiga filer på en server på nätverket och inte vill ha systemåterställningspunkter går det utan problem att stänga av det här. Notera att skuggkopior för filer på en server är en inställning och funktion som ligger på servern, inte i din dator.

Leta upp och starta System, gå till Systemskydd och avmarkera samtliga hårddiskar eller partitioner som systemskyddet är aktiverat för. Välj sedan Verkställ. På frågan om du vill stänga av systemåterställning väljer du något ologiskt alternativet Aktivera systemskydd.Prestandaövervakare.
I Tillförlitlighets- och prestandaövervakaren ser du aktuell status på vilka processer som utnyttjar processor, minne, hårddisk och nätverk och kan snabbt identifiera krävande program eller processer.Optimering.
Med Vista Services Optimizer kan du automatiskt optimera Windows Vista. Du kan även göra optimeringen manuellt i programmet, och dessutom rulla tillbaka de ändringar som du har gjort med programmet i händelse av att problem uppstår.

5. Indexering av filer är dåligt för prestanda


I Windows Vista indexeras per automatik alla filer och e-postmeddelanden från exempelvis Outlook om det finns installerat.

Det sker hela tiden och genererar en del diskaktivitet. Genom att stänga av indexeringen minskas diskaktiviteten väsentligt, men med den nackdelen att sökningar i exempelvis startmenyn blir långsammare än utan indexeringen aktiverad.

Starta Tjänster, leta upp tjänsten Windows Search och sätt sedan startmetoden till inaktiverad.

Program för att optimera


Det finns en mängd program som optimerar Windows Vista. Vi kan rekommendera programmet Vista Services Optimizer som du hittar här. Det är ett program som baserat på dina val automatiskt, eller manuellt om du så önskar, optimerar din Vistadator.

Om du trots alla tips i den här artikeln tycker att något slöar ner din Vistadator rekommenderar vi att du tar dig en titt i kontrollpanelen, under Tillförlitlighets- och prestandaövervakaren. Där kan du i detalj se vad som orsakar mycket diskaktivitet eller vilken process som står för all processoranvändning eller nätverksutnyttjande.

Text: Andreas Stenhall Illustration: Jonas Englund

Vad gör den där processen i Windows?

» ctfmon.exe » dwm.exe
» jusched.exe » rundll32.exe
» svchost.exe
» wmpnetwk.exe
» wmpnscfg.exeFakta

Windows Vista innehåller väl dolda funktioner för att automatiskt upptäcka om det finns program eller drivrutiner på datorn som orsakar prestandaproblem. I kontrollpanelen under Prestandainformation och -verktyg finns det i vänstermenyn ett alternativ som heter Avancerade verktyg. När du klickar på länken får du genast en lista över eventuella prestandaproblem som finns på din Vistadator. Du får bland annat reda på program som gör att datorn stängs av långsamt, drivrutiner som fördröjer nedstängning i viloläge och program som får datorn att starta långsamt.

Tänkbara lösningar på prestandaproblemen är att se till att använda de senaste drivrutinerna, de senaste uppdateringarna och service pack för Windows Vista samt att se till att ett eventuellt program som orsakar prestandaproblem är uppdaterat med de senaste uppdateringarna och snabbkorrigeringarna.

Att stänga av tjänster som inte behövs har alltid varit ett sätt att optimera Windows Det kan utan problem göras även i Windows Vista men tänk på att startläget i många fall kan sättas till manuellt om du är osäker på om en tjänst kan inaktiveras.

Det innebär att tjänsten, om den faktiskt behövs av Windows, kan startas utan problem. För att vara säker på att tjänsterna du vill bli av med startas ändå väljer du att inaktivera dem. En trevlig bieffekt av att stänga av tjänster är att det gör datorn säkrare eftersom attackytan minskas.

Du kan enkelt skapa en bat-fil (textfil som döps till bat) som per automatik inaktiverar flera tjänster i ett svep. Här visar vi hur du med ett kommando till exempel kan inaktivera tjänsten Application Experience. Namnet AeLookupSvc är det som står högst upp i vyn då du klickar dig in på en tjänst i Tjänster. Notera att det i kommandot nedan måste vara ett mellanslag efter start=.

sc config AeLookupSvc start= disabled

Här är några vanliga tjänster som du kan stänga av:

 • Application Experience
 • Desktop Windows Manager Session Manager – Stäng av den så länge du inte använder Windows Aero.
 • Diagnostic Policy Server
 • IP Helper – Kan stängas av om du inte använder dig av ip v 6.
 • Offline Files – Stäng endast av om du inte använder Folder Redirection eller Offline Files.
 • Portable Device Enumerator Service
 • Print Spooler – Om du inte använder en lokal eller nätverksansluten skrivare.
 • Program Compatibility Assistant Service – Omöjliggör guiden för programkompatibilitet.
 • Readyboost – Stängs av om du inte använder Readyboost.
 • Security Center – Ser till att användaren inte varnas om föråldrade antivirusdefinitioner, avstängd brandvägg med mera.
 • Tablet PC Input Service – Om du inte använder handskriftsinlärning kan du utan problem stänga av den här tjänsten.
 • Windows Error Reporting Service – Gör att inga fel- eller kraschrapporter skickas till Microsoft.

Programmet Vlite (www.vlite.net) är känt för att optimera och att skapa allt från extremt anpassade installationer av Vista till lätt modifierade sådana. I programmet väljs vilka delar av Windows Vista som inte ska användas och sedan bygger programmet om och utelämnar dessa delar på installationsskivan för att få till en mindre och mer optimerad installation redan från början.

Användare som använt Vlite för att skapa en anpassad version av Windows Vista stötte på problem med att installera service pack 1 när det kom eftersom vissa komponenter som krävdes av sp 1 saknades. Även om det här problemet sedan löstes i en senare version av Vlite kan det ändå vara bra att känna till för den som vill vara säker på att inte stöta på problem med framtida uppdateringar eller service pack.

Vågar du chansa kan du med Vlite snabbt skapa en väldigt liten och optimerad installationsskiva med Windows Vista.