För närvarande (I Windows Vista) kan en bärbar gå i två typer av vilolägen: Dels genom ett strömsnålt läge där informationen lagras i minnet och dels genom att informationen tillfälligt lagras på hårddisken varpå datorn stängs av. Men ny teknik ska göra detta både snabbare och mer strömsnålt än tidigare.

Forskare har nämligen lyckats få strontium-titanoxid att nå ett ferroelektriskt tillstånd som fäster direkt på kisel, något som möjliggör att transistorer kan behålla lagrad information även då ingen ström alls tillförs.

Det innebär att användare på bara några sekunder kommer att kunna återuppta sitt arbete när datorn startats upp igen, oavsett nivå på viloläget.

Forskningen som är ett samarbete mellan Pennsylvania State University, Cornell University och Northwestern University sägs bana väg för en ny generation strömsnåla enheter med snabba minneskretsar. Dessutom innebär det datorer och bärbara enheter med bättre skydd för dataförlust om strömmen försvinner.

I dagsläget finns ferroelektriska ämnen i smarta kort men de nya framstegen är alltså att man nu lyckats få materialet att fungera bättre i direktkontakt med kisel. Forskarna lägger nu fokus på att bygga in materialet i en typ av hybridtransistorer vilket är nyckeln för att göra ovanstående lösningar möjliga.

Hur lång tid det dröjer innan vi ser tekniken i några produkter är ännu okänt.

IDG News