F5 Networks, som förra månaden lanserade version 10 av sin mjukvara Application Security Manager (ASM) för utm-brandväggarna i Big IP-familjen, har fram till nu hållit en låg profil när det gäller vilka rena säkerhetstillägg man gjort.

Inledningsvis har företaget berättat om teknikramverket ipsessions, som ska utnyttja bandbredden i nätverket på ett effektivare sätt. Även användargränssnittet har omarbetats och en sprillans ny instrumentpanel har inkluderats.

På säkerherhetssidan har samtidigt två nyckelelement lagts till, enligt Mark Vondenkamp, säkerhetsproduktchef på F5.

Vi har introducerat skydd mot Layer 7-överbelastningsattacker och brute force-attacker. För den förstnämnda innebär detta att nya funktioner övervakar svarstider hos applikationer och testar dessa mot förbestämda nivåer. Om dessa nivåer överskrids blockeras applikationerna, förklarar Vondenkamp.

Överbelastningsattacker, ibland förkortad dos (denial-of-service), syftar till att hindra webbplatser och associerade tjänster från att fungera normalt genom att utsätta det bakomliggande serversystemet för fler förfrågningar än det finns kapacitet för.

F5 har även lagt till ASM-stöd för Viperion, tillverkarens chassibaserade plattform.

Källa: Networkworld