En ny och något udda internettjänst lanserades nyligen av Parabon Computation. Tjänsten består av en distribuerad överbelastningsattack som går att beställa i syfte att utröna hur bra utvalt system kan stå emot angrepp.

Distribuerade överbelastningsattacker, även kallade ddos-attacker (distributed denial of service) är en typ av angreppsteknik som för två år sedan lyckades slå ut delar av Estlands nätinfrastruktur och som anses vara svår att försvara sig mot. Svårigheten beror på att tekniken utnyttjar ett stort antal geografiskt spridda datorer som samkoordineras i angreppet. Tillsammans genererar dessa en total trafikbelastning som överstiger kapaciteten i offrets serversystem.

Parabon har specialiserat sig på att erbjuda datorkraft baserad på grid computing, nätverk av datorer som kan samordnas för krävande beräkningsuppgifter. Via tjänsten Blitz Distributed Testing Service kan kunder nu använda dessa för att utvärdera hur pass bra olika system kan stå emot ddos-attacker. Parabon uppger sig kunna koppla in mellan 5 000 och 10 000 datorer till tjänsten för erbjuda kunden olika nivåer av belastning.

Ddos-attacker anses av vissa experter också vara en av de största säkerhetsproblemen på internet just därför att de är särskilt svåra att skydda sig mot. De kan även pågå i veckor och används ibland av cyberkriminella som ett utpressningsmedel för att tvinga till sig pengar.

Källa: Computerworld