Mjukvarujätten Microsoft utvärderar nu Project Huron i ett större betatest där man under förra veckan öppnade upp projektet genom en inbjudan till intresserade verksamheter som vill prova att köra systemet mot sina lokala databaser.

Huron är en tjänstebaserad datamolnshubb med synkroniseringsfunktioner som är utvecklade ur företagets SQL Data Services. Både Huron och SQL Data Services körs i Microsofts eget datormoln Azure.

Syftet med Huron är att underlätta rutinmässig datahantering och minska risken för konflikter som kan uppstå när flera användare regelbundet modifierar samma data i en databas.

Den synkroniseringsteknik som är kopplad till projektet uppges se till att den senaste versionen av data alltid hämtas från molnet och att denna data inkluderar alla förändringar som utförts av användarna. Alla förändringar bokförs också via unika id-taggar, något som lovar säkra mot korruption och konflikter samtidigt som alla jobbar med den senaste versionen.

Project Huron, som fortfarande är under utveckling, kommer att få stöd för databaser baserade på Microsoft Access, SQL CE, SQL Express och SQL Server. Stöd kommer även att finnas för mobilt arbete och delning av data mellan olika affärsverksamheter, uppger Microsoft.

Inledningsvis saknas direkt stöd för Microsoft Access, istället stöds anslutning av företagets ramverk Sync Framwork med lokala databaser baserade på SQL Server och SQL Compact.

Mer om deltagande i Project Huron finns här


Källa: Virtualizationreview