Ladda ner och installera den senaste stabila versionen av Firefox, i dagsläget 3.0.10.

Innan du börjar ändra i inställningarna så kan det vara en bra idé att ta en backup på din nuvarande setup, det gör du genom att kopiera mappen med din firefox-profil. Du finner din profil här:

Operativsystem
Sökväg
Windows Vista/XP/2000 %APPDATA%\Mozilla\Firefox\Profiles\xxxxxxxx.default
Windows 98/Me C:\WINDOWS\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\xxxxxxxx.default
Mac OS ~/Library/Application Support/Firefox/Profiles/xxxxxxxx.default/
Linux ~/.mozilla/firefox/xxxxxxxx.default/

  • (Windows Vista, XP och 2000) %APPDATA% är en förkortning för C:\Users\<användarnamn>\AppData\Roaming\ (Vista) eller C:\Documents and Settings\<användarnamn>\Application Data (Windows XP/2000)

1. Skriv about:config i adressfältet och tryck enter

2. I fältet ”Filter” skriver du in network.http.pipelining och dubbelklicka på värdet för att ställa in det på True”. Ställ samtidigt in network.http.pipelining.maxrequests till 8.

Http är det protokoll som används för att överföra de flesta webbsidor. I http 1.1 så kan du skicka flera efterfrågningar innan du får något svar. Detta kallas pipelining och minskar tiden som en sida laddas, men inte alla servrar stöder det.

3. I filtret skriver du network.http.proxy.pipelining och sätter det till True.

IPv6-kapabla servrar skickar ibland tillbaka en IPv4-adress när man efterfrågar en IPv6. Det är möjligt för firefox att återställa från detta fel, men det innebär en försening.

5. Content Interrupt Parsing


Denna inställning gör så att Firefox slutar hämta och skriva ut data från en sida om du väljer att göra något annat, till exempel följa en länk som redan är utskriven på skärmen.

Högerklicka någonstans i fönstret och välj Ny > Boolesk.

Skriv in content.interrupt.parsing och sätt värdet till true.

6. Istället för att vänta på att en sida ska laddas klart innan den visas för användaren så renderar firefox hela tiden det som redan har tagits emot. Följande inställning bestämmer hur lång tid applikationen är fryst medan den renderar.

Högerklicka någonstans och välj Ny > Heltal. Sedan skriver du in content.max.tokenizing.time och sätter värdet till 2250000.


7. Content Notify Interval


Detta alternativ ställer in tiden mellan ”reflows” som är den process formaterar html-objekt i läsarmotorn.

Välj Ny > Heltal och skriv in content.notify.interval och sätt värdet till 750000.
8. Content Notify Ontimer


För att Content Notify Interval ska fungera så behövs detta alternativ sättas till true.

Högerklicka och välj Ny > Boolesk. Skriv in content.notify.ontimer och sätt dess värde till true.

9. Notify Backoffcount


Detta alternativ kontrollerar max antal gånger som innehållet ”reflowar”. Efter att detta nummer uppnåtts så laddas bara sidan om en gång efter att den laddats färdigt.

Högerklicka och välj Ny > Heltal och skriv in content.notify.backoffcount. Sätt värdet till 5.10. Content Switch Threshold


Du kan interagera med en webbsida medan den laddas när detta alternativ är satt till true. När en sida laddas så kan firefox köras i två lägen; ett högfrekvensigt och ett lågfrekvensigt avbrytningsläge. Den första avbryter rendering av sidan oftare för att kunna interagera med sidan. Den låga frekvensen avbryter renderingen mer sällan och låter sidan ladda snabbare. Firefox går in i det högfrekvensiga stadiet när du rör på musen eller skriver på tangentbordet och byter till det lågfrekvensiga när du är inaktiv. Du ställer in tiden för lågfrekvensen så här:

Högerklicka och välj Ny > Heltal. Skriv in content.switch.threshold och sätt värdet till 750000.11. NGLayout Initial Paint Delay


Firefox renderar webbsidor inkrementellt och visar vad som hämtats innan all information är färdighämtat. Eftersom början av en webbsida oftast inte innehåller så mycket användbar information så väntar applikationen en kort tid innan den första renderingen. Följande inställning kontrollerar det intervallet.

Högerklicka och välj Ny > Heltal och skriv in nglayout.initialpaint.delay och sätt värdet till 0.Starta nu om Firefox och njut av de nya hastigheterna!
Har du fler tips på hur man kan snabba upp firefox? Lämna en kommentar.