Mjukvaruföretaget Adobe har anlitat konsultfirman Forrester Consulting och låtit undersöka hur de anställda hanterar känslig information. Slutsatsen är att trots företagens ansträngningar att få de anställda att hantera information på ett säkert sätt ses det fortfarande som en lågt prioriterad fråga bland medarbetarna.

Bland annat sparas och förflyttas känslig information, trots instruktioner om att så inte får göras, exempelvis på USB-minnen, som utskrivna dokument eller mejlas hem. 53 procent uppgav att de skickar vidare känslig information minst en gång i månaden. Tio procent uppgav att de gör det dagligen.

− Visserligen är det en god idé att utforma företagets säkerhetsrutiner för att göra det så enkelt och intuitivt som möjligt för användaren, precis som vi gör när vi utvecklar programvara. Det betyder dock inte att det ska vara lätt att komma åt och sprida vilken information som helst, hur som helst, säger Johan Salenstedt, VD för Adobe Systems Nordic.

Salenstedt menar vidare att man inte ska lita fullt ut på policydokument och rutiner, utan att detta också måste kompletteras med mjukvara och verktyg som är anpassade för att följa denna policy.

Den vanligaste spridningskanalen för känslig information är e-post. 71 procent uppgav sig vara övertygad om att känslig information som sprids inom organisationen är skyddad, och 40 procent att också känslig information som sprids utanför organisationen är skyddad.

I studien har 3000 personer verksamma i kontorsmiljöer tillfrågats. Undersökningen genomfördes i Benelux, Frankrike, Tyskland, Italien, Spanien, Sverige och Storbritannien tillfrågats.