Forskning utförd av säkerhetsleverantören Finjan pekar på att kampen mellan säkerhetsföretag och cyberkriminella som skapar botnät än så länge är till den senare partens fördel. Nästan hälften av alla offer som fått sina Windows XP-datorer infekterade av botnät-trojaner finns i USA. Av dessa använder de flesta också webbläsaren Internet explorer, uppger företaget.

Finjans forskningscentrum Malicious Code Research Center (MCRC) har upptäckt ett nätverk bestående av 1,9 miljoner botnät-trojaner som är aktiva på datorer tillhörande privatpersoner, företag, och statliga myndigheter. Detta uppdagades när forskarna undersökte botnät-kontrollerande servrar härrörande från bland annat Ukraina.

Baserat på inlägg i hacker-forum, uppger forskarna även att 1000 infekterade datorer hyrs ut till intresserade för en summa på mellan 100 och 200 dollar per dag, motsvarande cirka 820 respektive 1630 kronor. På detta sätt kan ett nätverk bestående av 1,9 miljoner datorer inbringa totalt 190 000 dollar per dag, motsvarande drygt 1,5 miljoner kronor, enligt forskarna. Själva infektionen sker när trojaner installeras i smyg på datorer vars webbläsare ansluter till sajter preparerade med skadlig kod.

Enligt Finjan fördelas andelen infekterade datorer enligt följande:

  1. USA: 45 procent
  2. Storbritannien: 6 procent
  3. Kanada: 4 procent
  4. Tyskland: 4 procent
  5. Frankrike: 3 procent
  6. Resten: 38 procent

När det gäller fördelningen av drabbade webbläsare toppar Microsofts läsare listan:

  1. Internet Explorer: 78 procent
  2. Firefox: 15 procent
  3. Opera: 3 procent
  4. Safari: 1 procent

Både säkerhetsuppdateringar och säkerhetsprogram kan motverka infektionerna till viss del. Samtidigt använder sig cyberkriminella av socialt nätverkande i allt högre utsträckning, något som gör att de flesta forskare och säkerhetsexperter rekommenderar en högre allmän medvetenhet gällande risker på internet som det bästa försvaret i ett längre perspektiv.

IDG News