Copenhagen Malmö Port, CMP, bildades 2001 när en nyöppnad Öresundsbro blev en allvarlig konkurrent till godstrafiken på färja över sundet. För att möta konkurrensen slogs verksamheten i Malmös och Köpenhamns hamnar ihop till ett gemensamt ­bolag. Det visade sig vara ett smart drag. Tillströmningen av gods har bara ökat.
– När vi startade CMP gjorde vi en vinst på nio miljoner och i fjol var den siffran 146 miljoner. Vi skeppar numera 195 000 containrar per år, eller 500 om dagen, och verksam­heten är i gång dygnet runt. Det innebär flera tusen kritiska dokument om dagen och ökar så klart kraven både på oss som verksamhet och på de data vi hanterar, säger David Bodén, it-chef på CMP.


 David Bodén, it-chef CMP.

Volym och sekretess


Data består till stor del av edi-meddelanden till och från CMP:s kunder, det vill säga lastordrar, beskrivning av gods, vad som ska ut med vilka båtar och så vidare. Dessa jobbar kunderna med direkt i CMP:s system för att kunna lossa och lasta containrar med så lite krångel som möjligt. Det är viktigt att informationen alltid är tillgänglig och att den aldrig är förvanskad. Tillsammans med allmän verksamhet som e-post, ­avtal med mera handlar det allt som allt om flera tusen dokument dagligen.

– Edi-dokument innehåller i och för sig ibland känslig information, men för den som inte är insatt är det rena grekiskan. Vi är dock en ISPS-klassad frihamn på båda sidor sundet. Det innebär att vi lyder under internationell terroristlag.

Det innebär mer restriktioner och sekretess än för vanliga organisationer när det gäller vem som få vistas på området och även vem som får läsa och ändra i dokument. CMP måste ­också kunna bevisa vilka som har läst vilka dokument och när det skedde.

Minsta försening katastrofal


Edi-informationen är dessutom mycket tidskritisk. Kunderna går in och vill kunna följa sin last och då vill de ha en ögonblicksbild av var den är. Har den gått på lastbilen ännu eller står den fortfarande kvar i hamnen? Den sortens ögonblicksdata ställer krav på systemet, både vad gäller snabbheten att komma åt data och att de alltid är tillgängliga.

Det viktigaste för CMP:s dagliga drift var därför att säkerställa upptiden på systemen. David Bodén och CMP ser mycket på säkerhet ur ett disaster recovery-perspektiv. Inte bara säkerhet mot obehöriga personer, utan säkerhet mot oförutsagda händelser.

– Det som främst fick oss att se över vår lagringslösning var ett par incidenter där maskiner och system rasade, vilket orsakade avbrott i verksamheten. Där såg vi att även om vi kunde återställa allting med sedvanlig bandbackup så tog det alldeles för lång tid. Hanteringen av edi-data med mera måste flyta på utan hinder hela tiden. Om terminalsystemet skulle gå ner har vi efter kanske tolv, femton minuter kilometervis med kö av lastbilar som inte kommer in och kan hämta eller lämna sitt gods, säger David Bodén.

San och virtualisering


Tidigare hade man ett system per kritisk server och ingen gemensam lagring, men det är en struktur som över åren känts mer och mer stelbent och begränsande för det växande företag CMP är.
– Med målen vi har att öka ­tillväxt och vinst som företag krävs det en robust it-drift och en riktigt effektiv och pålitlig ­infrastruktur. Därför valde vi att skifta till en lösning med san och virtualisering, säger David Bodén.

Valde liten leverantör


Efter att ha definierat verksamhetens behov och policy kontaktades ett flertal leverantörer. Valet föll till slut på den relativt lilla tillverkaren Network Appliance. Deras lösning, som just nu är i färd med att drift­sättas, visade sig passa kraven som CMP ställde, både när det gäller företagets dokumentpolicy, externa säkerhetskrav och funktionsönskemål från verksamheten och it-avdelningen.

– Det ovanliga för vår del var att vi ville ha en failover som jobbade i två olika länder. En sådan lösning var det bara Netapp som kunde leverera utan att kostnaderna skenade iväg. Sedan har vi också en hel del nya servrar som bara är något år gamla. Vi ville gärna försvara inköpskostnaden av dem.

Gamla servrar i ny lösning


Netapps lösning är öppen för olika serverhårdvara och hanterar bara själva logiken. De befintliga servrarna gick utmärkt att införliva i den nya strukturen, där de bland annat konfigureras till att driva virtuella enheter i Vmwares miljö.

Lagring i Köpenhamn


Lagringen sker på Netapps FAS3020 Metrocluster i Köpenhamn, där data hela tiden skrivs synkront till två san. Ett backup­system i Malmö får varje natt över alla data. Kommunikationer mellan systemen sker över wan med Netapps programvara Snap Vault.

– På det sättet har vi skaffat oss en triangel med redundans och datasäkring i två nivåer. Det gör att vi i dag kan göra en fail­over otroligt snabbt om det skulle hända något.

Ny teknik - nya möjligheter


Förhoppningen är att de som använder systemet, både internt och kunder, inte ska märka någon egentlig skillnad på förr och nu, förutom en extra trygghet i att systemen aldrig går ner med containerkaos som följd ­eller att enskilda dokument försvinner eller är felaktiga.

En ny plattform har också inneburit att enstaka förbättringar av det dagliga arbetet kan göras.

– Systemet är valt utefter kriteriet att det kunde implementera de processer och det arbetssätt vi har i företaget. Där­emot finns det en del funktioner i systemet som har förbättrat processerna i verksamheten. Netapp erbjuder till exempel användarna ett smart sätt att ­själva återställa dokument. Då kan vi sätta upp vilka dokument användaren får återställa, vem som har den rättigheten och så vidare. Det är mycket användbart för exempelvis mobila användare, som kan behöva göra detta på tidpunkter då vi andra inte sitter på kontoret, säger David Bodén.