Kommande tisdag är andra tisdagen i månaden, så kallad ”patchtisdag”. Det innebär att Microsofts som ett led i sin uppdateringscykel skickar ut sina månatliga säkerhetsuppdateringar. Nästa gång blir det dock bara en till antalet, och det som adresseras är en sårbarhet i Powerpoint.

Säkerhetsuppdateringen är enligt Microsoft att betrakta som kritisk, vilket är den högsta graden av allvar. Några mer uppgifter om vad det är för sårbarhet som lagas har Microsoft i nuläget inte lämnat, men för en dryg månad sedan upptäcktes en sårbarhet i just Powerpoint. Denna brist lagades inte vid Microsofts apriluppdateringar, så att det är denna som nu lagas är inte orimligt.

Bristen har av Secunia klassasts som ”extremt kritiskt”, vilket är relativt ovanligt och den högsta nivån på en femgradig skala. McAfee har också rapporterat om hur bristen utnyttjats av angripare för att sprida skadlig kod, om än i mindre skala och i riktade attacker. Denna brist avser Office 2000 SP3, Office XP SP3, Office 2003 SP3 och Office 2004 för Mac, men inte Office 2007.