En bugg i Windows 7 har upptäckts och lagats. Bristen gör att användare som inte har administratörsrättigheter eller ett program som körs med användarrättigheter inte ges korrekt rättigheter i kataloger som är skapade direkt under root. Det kan bland annat röra sig om att det inte går att ta bort katalogen. Konsekvensen blir att många program inte kan köras ordentligt.

Bristen är bekräftad i 7 Release Candidate (build 7100) 32-bit Ultimate och lagas genom en hotfix genom Windows Update.

Enligt Microsofts tidsplan kommer Windows 7 att släppas i början av 2010. Ett syfte med Release Candidate-versionen är att finna så många återstående buggar och designmissar som möjligt innan Windows 7 släpps skarpt.

Källa: Microsoft.