EU-kommissionärerna Viviane Reding och Meglena Kuneva har presenterat ett förslag som utökar EU-konsumenters skydd gällande garantier för fysiska produkter till att också omfatta mjukvaror.

Lagförslaget är en del av en större EU-agenda som syftar till att täcka upp de luckor man identifierat i konsumentskyddet. Detta för att uppnå bättre säkerhet och tillförlitlighet på produkter baserade på digital teknik som till exempel programvaror.

Kuneva uppger att ett större ansvar för mjukvaruutvecklare och för företag som erbjuder digitala tjänster i förlängningen också leder till ett förbättrat produkturval för konsumenten.

– Om vi vill att konsumenter ska kunna handla fritt och utnyttja potentialen hos digitala kommunikationer, måste vi kunna skapa förtroende hos dem genom att garantera deras rättigheter, säger Kuneva.

Förslaget välkomnas dock inte av sammanslutningen Business Software Alliance (BSA), som representerar och värnar om mjukvaruföretagens intressen med medlemmar som Apple, IBM och Microsoft.

– Digitalt innehåll är inte en materiell vara och bör inte behandlas i enlighet med samma ansvar som gäller för brödrostar, säger Francisco Mingorance, policychef på BSA till Zdnet.

Mingorance menar att mjukvarornas beteende och egenskaper styrs av de miljöer de körs i och hur de uppdateras, samt också hur de anpassas och modifieras. Även hackerangrepp kan påverka funktion och prestanda. Dessutom skulle förslaget också medföra att mjukvarorna omfattas av en produktgaranti på två år, vilket skulle ställa orimliga krav på mjukvaruföretagen och i förlängningen motverka ett utökat produktutbud, menar Mingorance.

Källa: Cnet