EMC Storage Configuration Advisor (SCA) har skapats för att hjälpa lagringsansvariga att minimera kostnader för verksamheten genom att lösa det problem som har störst påverkan på driften av lagringsmiljön: felaktiga konfigurationer för lagringsnätverk. Detta enligt EMC som har bakat in flera komponenter i den analyserande mjukvaran för både konfiguration och kontroll av regelefterlevnad i lagringsnätverket.

– Många företag har idag en ständig press på sig att minska både risker och kostnader förknippade med datacenter. För en framgångsrik verksamhet är det viktigt att visa att man kan anpassa it-miljön till både reglerande standarder och interna företagspolicies för konfigurering och säkerhet, säger Max Leissner, produktchef på EMC Sverige.

Leverantörens produkt lovar lösa dessa utmaningar med hjälp av följande komponenter och funktioner:

  • Konfigurationsanalys: Ett verktyg som skapar en avbild av de fysiska och logiska lagringselemet som finns i lagringsinfrastrukturen i syfte att sammanställa en helhetsbild.
  • Förändringsspårning: Håller reda på förändringar i lagringsnätverket och varnar när objekt bryter mot fastställd policy.
  • Lagringsanalys: Säkerställer att konfigurationer följer rekommenderad praxis och genererar rapporter för beslutsunderlag och analys.
  • Inbyggd best practice-hantering: Färdiga mallar som kan implementeras för snabb konfiguration av fysiska och logiska resurser i enlighet med industrins rekommendationer för lagringsinfrastrukturer.

Storage Configuration Advisor kommer enligt EMC att finnas tillgänglig i juni. Priset blir baserat på lagringskapacitet.