Fem års utveckling inom så kallad stream computing har lett fram till en helt ny mjukvara från IBM. System S sägs kunna analysera flera tusen dataströmmar i realtid, för att hjälpa företag lösa avancerade problem.

System S-mjukvaran används redan av bland annat Institutet för rymdfysik, IRF i Uppsala för att kunna förutsäga "rymdvädret". Mängden rådata som genereras av en mätstation blir 21 600 gigabyte per timme, vilket motsvarar samtliga webbsidor på hela internet, meddelar IRF.

IBM lanserar nu lösningen kommersiellt för att användas exempelvis inom finanssektor, handel eller för väderanalys så att organisationer snabbt kan reagera på förändringar. Företaget öppnar även upp ett europeiskt Stream computing-center i Dublin.

Stream computing-projektet presenterades för första gången för två år sedan och leds av Nagui Halim på IBM. Tekniken analyserar dataströmmar i realtid, till skillnad från filer lagrade på en server. Det finns andra lösningar som också analyserar data i realtid men IBM hävdar att det här en betydligt mer robust och skalbar lösning än dessa.

Mjukvaran är designad för att användas i Linuxservrar och priset för System S är omkring 3,1 miljoner kronor exklusive moms. Beroende på systemets storlek spänner priset från 800 000 till 7,9 miljoner kronor.

System S tillhör IBMs Infosphere-produktlinje och företaget tillhandahåller även en fri testversion av mjukvaran inklusive verktyg och exempelmaterial.

IDG News