VMWare har länge legat långt före Microsoft om man ser till funktionalitet i produkterna för virtualisering. Med ESX och den kommande produktsviten vSphere har VMWare haft goda argument för den högre prislappen de har på sina produkter.

Under hösten släpper Microsoft R2 av Hyper-V och Virtual Machine Manager (VMM) och de har verkligen satsat på att minska argumenten för att välja VMWares produktsvit. Låt oss se vilka på några av nyheterna i R2 och hur det mäter sig med VMWares produkter.

Hyper-V är gratis


Hyper-V Server R2 är gratis att ladda hem från Microsofts webbplats och är den närmaste parallellen till VMWares ESXi.

Det är egentligen en Coreversion av Windows Server 2008 och det går inte att aktivera några andra roller än just Hyper-V på den. De servrar man installerar Hyper-V på administreras sedan med en gratis admininistrations-konsol som man laddar hem från Microsoft.

Denna version, Hyper-V Server, är funktionsmässigt identisk med en köpt Windowsinstallation där man valt Core-läget och sedan enbart aktiverat rollen Hyper-V. Inga specifika funktioner är längre borttagna i gratisversionen, men för att få tillgång till precis alla funktioner, såsom storage migration, behöver man dock köpa VMM 2008 R2 som kostar ca 4000 kronor och kan hantera upp till fem fysiska servrar.

Några av de största nyheterna är att man även med gratisvarianten av Hyper-V kan skapa kluster av sina Hyper-V-servrar för att få feltolerans om en server dör. Detta kluster kan skapas mot en delad diskyta, liknande det sätt som VMWares filsystem VMFS fungerar.

Det faktum att alla virtuella maskiner (vm) kan ha sina diskfiler på en yta som alla servrar ser innebär, förutom att man slipper den tidigare så stolliga begränsningen att tvingas ha ett LUN per VM, också att Microsoft har lyckats införa Live Migration, helt likt VMWares vMotion. Det innebär att man kan flytta en VM under full drift. Både klusterstödet och Live Migration ingår som sagt i gratisversionen av Hyper-V R2.

Kan startas från USB


En stor nyhet, som TechWorld är först med att kunna sprida, är att Hyper-V Server också är utformat för att starta på USB, precis på samma vis som ESXi idag kan köpas färdiginstallerat i en server från tex HP eller Dell.

Microsoft har också adderat möjligheten att migrera servrar mellan olika versioner av processorer, något som VMWare kallar Enhanced vMotion. Med Microsofts lösning kan man även använda detta med så gamla processorer som Pentium 4 och framåt och funktionen kan slås på eller av per VM.

Flytta lagring under drift


En annan fantastisk funktion som VMWare varit ensamma om är Storage Migration, det vill säga möjligheten att flytta diskfilerna under drift från en plats till en annan, till exempel byte av SAN.

Med VMM R2 kan man göra samma sak, fast med knappt två minuters nertid vid slutet av flytten av diskfilerna jämfört med ingen nertid med VMWares lösning. Frågan är ju i och för sig hur ofta man byter lagringslösning och därmed hur viktig just denna tidsdifferens är?

Det är också möjligt att skapa diskfiler som växer dynamiskt i takt med att man placerar data i dem. Detta är en bra funktion som kan spara mycket plats på SAN:et och är en funktion som VMWare marknadsför hårt i sin kommande produktsvit vSphere, som snart också finns i Microsofts lösning.

För att få alla dessa funktioner behöver man med Microsofts lösning alltså endast betala för VMM, själva hypervisorn, alla övriga funktioner är gratis. DRS är i VMWares produktsvit en funktion som utjämnar belastningen i klustret genom att flytta runt virtuella servrar automatiskt. För att få motsvarande funktion med Microsofts lösning behövs System Center Operations Manager (SCOM), och då är inte lösningen längre lika billig.

Å andra sidan kan man kanske hävda att det ofta är nödvändigt att ha en övervakningsprodukt i alla fall för att kontrollera och övervaka sina virtuella servrar, och med SCOM kan man övervaka hela "stacken" ända från hårdvaran via hypervisorn upp till och in i de virtuella servrarna och även de applikationer de driver, såsom SQL eller Exchange.

Funktionsmässigt fullblod


Funktionsmässigt är Microsoft på väg att nå upp till och i vissa fall passera VMWare med sin kommande version av Hyper-V och VMM 2008 R2. På ett område är dock VMWare ohotat och det är minneshanteringen. Med sin avancerade hantering av minne, där likadana minnesområden ersätts med en pekare till en enda yta, kan man spara mycket minne i den fysiska servern vilket är viktigt eftersom det ofta är den resurs som först tar slut.

Detta är också en mycket viktig funktion vid användande av VDI, virtuella klienter. Microsoft arbetar med en liknande lösning, men kommer inte att hinna få med denna funktion i den kommande produkten. I vSphere finns fler funktioner som saknas i Hyper-V, till exempel Fault Tolerance vilket innebär att en VM ständigt har en tvillingkopia på en annan fysisk server som är redo att ta över.

Denna funktion fungerar ännu bara med VMs med en virtuell processor och ställer specifika krav på den fysiska processorn, men ger förstås lysande tillgänglighet om en server dör, å andra sidan "kostar" denna VM förstås dubbelt så mycket fysiskt RAM utan att tvillingkopian kan användas till något vettigt under tiden.

Båda produkterna kan också i stora delar skötas med PowerShell. Faktum är att VMM, liksom Exchange 2007 och 2010, helt bygger på PowerShell. Det finns också detaljer där man som van VMWare-administratör blir lite störd, till exempel är man van vid att kunna växla en VM mellan att vara en mall och en vanlig VM för att kunna underhålla den enkelt, detta går inte i Hyper-V.

Min åsikt är just nu att det är lättare att installera och få fart på en VMWare-miljö. Installationen av ESXi är över på fyra tangenttryck, att installera Hyper-V i en Coreinstallation av Windows 2008 kräver mer än så minst sagt. Att få fart på avancerade funktioner som klustring och lastbalansering handlar om några få klick i VMWare VI Client, med Hyper-V krävs kunskaper om MSCS och SCOM för att nå samma funktioner.

Kampen om marknaden för virtualisering hårdnar verkligen och kunderna är förstås i slutänden vinnarna av kampen mellan leverantörerna. Det ska bli mycket spännande att se vad VMWare hittar på för att tackla det nya hotet från Microsoft. Just nu ser det ut som att Microsofts mål är att snabbt bli ledande på marknaden och det med en prislapp som ser ganska tilltalande ut.

I VMM 2008 R2 kan man flytta VMs mellan fysiska servrar och också byta lagringsplats för diskfilerna under full drift.

Genom att placera en server i maintenance mode kastar den av sig alla VMs automatiskt. Bra vid hårdvaruunderhåll.

Liksom i alla nyare serverprodukter från Microsoft är det egentligen PowerShell som används för att genomföra själva konfigurationen.

Det går också att infoga en lösning baserad på VMWare ESX och sköta om vissa delar av den via VMM.

Fakta

Vilka är de tre största nyheterna i Hyper-V R2?
a. Möjligheten att flytta virtuella servrar (Live Migration) under full drift med kompatibilitet för olika generationer av processorer.

b. Inbyggt stöd för 10 Gbit Ethernet och VMQ stöd (hårdvarustödd virtualisering i nätverkskortet).

c. CSV (Clustered Shared Volumes) ger mycket enklare SAN hantering eftersom man kan placera diskfilerna för många VMs på en och samma LUN.

Ser du några områden där VMWare fortfarande leder? Hur tacklar ni detta?
I vSphere finns Fault Tolerance som gör att man helt slipper nertid då en server kraschar. Det saknas i Hyper-V. Vi samarbetar med Marathon för att hitta en lösning som passar våra kunder.

Hyper-V Server är gratis. Men en rättvis jämförelse med VMWare DRS kräver System Center produkter. Hur blir det då?
Sant, men vi anser att totalkostnaden ändå blir mycket lägre. Dessutom får man, om man bortser från just denna funktion, väldigt mycket gratis med vår lösning som man måste ge upp till 350.000:- för med VMWares produkter.

Exempel på detta är Live Migration och klusterstöd (High Availibility). Både vi och Citrix XEN ger kunden Live Migration och HA gratis. VMWare är de enda som tar betalt för det , och de tar runt 17.000:- per processor. Helt galet!

Det är ju mycket tal om molnet, och VMWare satsar ju stort på att se till att man lätt ska kunna flytta VMs mellan olika kraftcenter på Internet. Hur ser Er strategi ut på samma område?
Vi anser att molnet ska användas till mycket mer än bara virtualisering. VMWare arbetar ju bara i detta fack och det är så här det märks i praktiken.

Vi erbjuder hostade tjänster i form av exempelvis Exchange och andra tjänster, men kommer också i framtiden att kunna hantera att virtuella servrar kan flyta fritt mellan olika datacenter. Men just nu vill vi inte begränsa oss till något specifik område utan kommer att erbjuda många olika sorters tjänster online.

Något annat speciellt som du vill nämna om den kommande versionen av Hyper-V?
Det skulle i så fall vara, och du är den förste utanför Microsoft som får veta detta, att vi kommer att lansera gratisversionen Hyper-V Server som bootbar USB-sticka.

Det låter som att det är riktat att ta upp kampen med ESXi som idag går att köpa färdiginstallerat i viss hårdvara. Vilka hårdvarutillverkare kommer att tillhandahålla detta?
Det är din gissning. Vi kan i dagsläget inte säga mer om detta.