Gänget som håller i rodret på Kanal 5 – med program som Ballar av stål, Filip & Fredrik och serier som CSI och Desperate Housewives – sitter i ett glashus på Rådmansgatan i Stockholm. Där finns huvudkontoret med avdelningar som försäljning, personal, it och teknik. Arbetsstyrkan består av 140 anställda, varav fem jobbar på it-avdelningen.

It:s ansvarsområde är drift och support av samtliga administrativa program och system, allt från Officepaket till affärssystem, medan en teknisk avdelning ansvarar för att ta emot svenska program för Kanal 5:s tv-sändningar.

– I takt med att broadcasting-teknik blir allt mer it-baserad får vi löpande gemensamma likheter, säger Susann Hedlund som är it- och driftchef på Kanal 5.

Tidigare har it- och teknikavdelningarna haft två separata serverhallar i huset, men snart ska it-avdelningen flytta in sina cirka 30 HP-servrar i teknikavdelningens datorhall för att uppnå synergieffekter. På det sättet behöver man till exempel inte ha två separata ups-utrustningar och fristående brandsäkerhetssystem.

– Tack vare serverkonsolidering och virtualisering kan antalet fysiska burkar minimeras. I samma veva kan vi banta elräkningar, framför allt genom att vi avvecklar en kylanläggning i den hallen som läggs ner, säger Susann Hedlund.

Tungrott ärendehanteringssystem


It-avdelningen håller även på att sjösätta ett nytt ärendehanteringssystem som också ska användas av teknik- kontorsservice- och personalavdelningen.

– Det gamla ärendehanteringssystemet var under all kritik. Dels kunde vi inte följa våra it-supportärenden bra, dels var systemet tungrott. Det nya systemet som baseras på Microsoft Office Sharepoint ska ge oss snabbare och tydligare arbetsflöden gentemot verksamheten, säger Susann Hedlund.

Fördelen med det nya systemet är att man får mycket bättre koll på vad varje anställd behöver för it-utrustning och pc-program. Teknikavdelningen ska använda systemet för sina ärenden, vilka kan vara felanmälningar om någon teknisk utrustning i Kanal 5:s konferensrum inte fungerar, eller beställning av tv-apparater till nyanställdas arbetsplatser. Ett annat exempel på ett ärende för teknikavdelningen kan vara att ta fram pressmaterial med nya tv-produktioner som bränns på dvd.

It- och teknikavdelningen har numera även en gemensam san-lagring. It-avdelningen lagrar administrativa data, medan teknikavdelningen lagrar grafik för till exempel programtablåer.

Produktionsbolag gör programmen


Kanal 5 har ingen egen redaktion som producerar program, bortsett från en mindre studio avsedd för kortare sportinslag. Program som Filip & Fredrik görs av externa produktionsbolag i samarbete med Kanal 5:s programchef och personer i beslutsfattande positioner. Programmen spelas in på band och skickas till teknikavdelningen som därefter bearbetar materialet. Om det är en trailerproduktion digitaliseras och redigeras materialet i Avid Unity, ett san-baserat redigeringssystem.

Unity har 16 terabyte total lagringsyta. Med en komprimeringsgrad på 30 megabit per sekund i mpeg-2 ger det drygt 500 timmars speglat material. (Mpeg är en standard för kodning och komprimering av ljud och video).

– Färdiga program överförs inte i Avid utan läses in och digitaliseras i våra K2-servrar. Från servrarna skickar vi sedan filerna till London. I dag driftar vi K2-servrarna på teknikavdelningen, men på sikt kan vår it-avdelning ta över driften av de här servrarna, säger John Samuelsson som är teknikchef på teknikavdelningen.

Teknikavdelningen skickar sedan allt material som ska sändas via en dedikerad lina (100 megabit per sekund) till det engelska bolaget SBS Broadcasting Networks Ltd i London. SBS ansvarar även för utsändningen av Kanal 5:s systerkanaler som Kanal 9, norska FEM och danska Kanal 5.

– Inom en snar framtid kommer band från produktionsbolagen att försvinna. I stället ska vi ta emot filer, säger John Samuelsson.

Kanal 5 satsar allt mer på tv via webben. Det är Kanal 5:s egna webbproducenter på teknikavdelningen som omvandlar en del av programmaterialet så att det kan nås från webben. Även textinnehållet på webben sköts av personal på Kanal 5 medan webbservrarna driftas hos en extern part.

Förutom att it-avdelningens servrar innehåller information från administrativa system driftar man även så kallade playlists som tas fram av tv-planerare på Kanal 5. Enkelt uttryckt visar en playlist vilka program eller reklamsnuttar som ska sändas, när och hur lång tid. It-avdelningen har även tre servrar med text-tv som levereras av Tidningarnas Telegrambyrå, TT:

– Vi bevakar att text-tv uppdateras och att informationen grafiskt sänds ut rätt, det gäller även reklam från våra annonsörer på text-tv-sidorna, säger Susann Hedlund.

Affärskritiska system prioriteras


En svaghet med servermiljön är att det inte finns en sekundär datorhall.

– Även om san är speglat skulle det ta tid att få i gång systemen vid en svår brand, säger Susann Hedlund.

Vilken är den mest allvarliga driftstörningen?

– Jag kan inte nämna något enskilt fall, men det är om vi skulle få ett akut strömavbrott och samtidigt inte kunna leverera en playlist till SBS. Då skulle det kunna bli svart i rutan eftersom SBS inte skulle veta vad de ska sända, säger Susann Hedlund.

Men ni har väl reservkraft?

– Ja, vi har ups:er som kan hålla alla servrar i liv under två timmar. Om det skulle bli ett längre strömavbrott skulle vi kunna stänga ner alla system som inte är affärskritiska. Då kan vi hålla i gång de affärskritiska systemen betydligt längre än så.

Hur är det att vara kvinna i en mansdominerad it-bransch?

– När jag började i it-branschen 1998 var förtroendet för it-kvinnor lågt. Då kunde någon användare stå bakom ryggen och förklara hur man använde returtangenten. I dag är det mycket bättre. På vår egen it-avdelning jobbar tre killar och två tjejer inklusive mig själv, det är en bra mix, säger Susann Hedlund.

Förutom administrativa system använder Kanal 5 analysverktyg som tar fram tittarsiffror. Bakgrunden är att Kanal 5 inte säljer reklam baserat på sändningstid, utan utifrån hur många tittare och specifika målgrupper som ser programmen. Statistiken tas även fram av det oberoende företaget MMS som bland annat levererar tittarsiffror för tv och olika analysprodukter.


Svårt att få pengar


En del av Kanal 5:s system är egenutvecklade, som ett tablåplaneringsverktyg där man även kan projektera reklamsändningar.

Hur ser en arbetsdag ut för dig?

– Jag leder och förbereder det dagliga arbetet på it-avdelningen. Jag ska även stötta mina fyra medarbetare för att kunna ta snabba beslut.

De tuffaste utmaningarna för henne är att kunna göra de projekt som hon vill göra. Resursmässigt har man varit underbemannade och sedan tillkommer avsaknaden av pengar till it.

– Kompetens och vilja finns, det är en utmaning att hålla medarbetarna motiverade även om vi inte får göra de projekt vi har planerat.

På sin fritid vill Susann umgås med sin man och läsa läxor med barnen. Fyra gånger per vecka tränar hon aerobics, spinning och functional moves.

Hon började sin karriär i it-branschen då hon utbildade sig till it-samordnare, därefter började hon jobba som konsult på IDE Nätverkskonsulterna. Innan hon blev it-chef på Kanal 5 var hon it-tekniker på Securitas i några år.

Foto: Andreas Eklund

Fakta

Kanal 5 och SBS Broadcasting Network Ltd ingår i den europeiska mediekoncernen Prosiebensat1 som äger tv- och radiokanaler över stora delar av Europa. I Sverige äger Prosiebensat1 förutom Kanal 5 även tv-kanalen Kanal 9 samt ett flertal radiokanaler som Mix Megapol och The Voice.

Antal anställda: 140, varav fem på it-avdelningen.

Klientprogram och operativsystem
: Windows XP på klienterna och Server 2003/2008 på servrarna.

Viktiga it-system
: Whats´on och Spot´on, företagets planeringssystem.

Servermiljö
: HP.

Databaser
: Oracle och SQL.

Befattning: It- och driftchef.

Antal år i branschen
: 13 (sedan 1996).

Mitt första datormöte
: När jag gick på högstadiet 1984 och programmerade i Basic. Jag tyckte att Basic var abstrakt och svårt att se helheten i.