I en uppsats kallad “Five-dimensional optical recording mediated by surface plasmons in gold nanorods”, publicerad i tidsskriften Nature, beskriver forskarna Peter Zijlstra, James Chon och Min Gu hur ny teknik i teorin kan trycka upp lagringstätheten i optiska skivor till hela 10 upphöjt till 12 bitar per kubikcentimeter.

Forskarna, verksamma vid Swinburne University of Technology's Centre for Micro-Photonics i Melbourne, har lyckats kombinera både våglängder och polarisering hos laserljus för att skapa två extra dimensioner för datalagring på en given yta. Detta i kombination med dagens tekniker för att läsa av data i olika lager på optiska skivor innebär enligt forskarna att upp till 140 gigabyte kan inrymmas i varje kubikcentimeter lagringsmedia, något man också framgångsrikt demonstrerat experimentellt.

Omräknat till dagens lagringsmedier skulle det innebära att en skiva stor som en dvd skulle kunna lagra 1,6 terabyte, vilken kan jämföras med de 50 gigabyte en blu-ray skiva kan lagra idag. En förfining av tekniken öppnar för ännu högre tätheter, med möjlighet till lagring av upp till 7,2 terabyte på en yta motsvarande en dvd, uppger forskarna.

Att använda olika våglängder i kombination med polarisering för att läsa och skriva information öppnar också för nya metoder när det gäller kryptering. Till exempel kan tio olika mönster lagras på en skiva, men bara den som känner till rätt kombination av våglängder och polarisering kan få ut meningsfull data, uppger Chon.

Än så länge är den utrustning som använts för att läsa och skriva med den nya tekniken ganska omfattande och klumpig. De ytor man lagrat data på är inte heller skivformade, något som betyder att mycket arbete ännu återstår innan en praktisk tillämpning är aktuell, medger forskarna. Samtidigt gissar Chon att skivor baserade på forskningsteamets tekniker ändå kan närma sig en kommersiell verklighet inom så kort tid som fem eller sex år.

Källa: Nature