Arbor Peakflow SP, från Arbor Networks, är en produkt som samlar in och analyserar data från nätverk i syfte att identifera angrepp och skadlig trafik. Produkten används i huvudsak av internetleverantörer och telekomoperatörer i nätverksmiljöer där det är viktigt att upptäcka och förekomma en rad olika hot.

Arbor har nu uppdaterat produkten, som består av både mjukvara och hårdvara, till version 5.0. Utöver förbättrad skalbarhet har Peakflow även fått stöd för integration med Atlas 2.0, det globala övervakningssystem som lanserades i mars detta år. Atlas samlar in data från över 100 internetleverantörer världen över i syfte att skapa en närapå heltäckande realtidsövervakning av internet-trafik.

Peakflow har även fått utökade funktioner för djupgående analys av nätverkstrafik, inklusive så kallad on-demand packet analysis, globala rapporter kopplade till geografiska områden och förbättrad granskning av genomfartstrafik.

Gränssnittet har också arbetats om, med en mer enhetlig design som kombinerar varningar och sammanställningar av olika som exempelvis distribuerade överbelastningsattacker.

Arbor säljer Peakflow SP 5.0 tillsammans med nödvändig hårdvara till ett pris som börjar från cirka 440 000 kronor. Produkten finns tillgänglig från första juni.

IDG News