Undersökningsföretaget Yougov har på uppdrag av Ibas gjort en undersökning kring svenska it-avdelningarnas erfarenhet av datakrascher.

Undersökningen, där drygt 500 it-specialister deltog, visar att 54 procent har råkat ut för en diskkrasch de senaste två åren och åtta av tio företag har låtit teknisk personal försöka att rädda informationen. I över en tredjedel av fallen uppges de egna räddningsförsöken ha misslyckats, medan 39 procent uppgett att de varit osäkra på huruvida försöket lyckades eller inte.

– Rekonstruktion av data kräver många gånger djup teknisk kunskap. Vår erfarenhet är att försök att rätta till problemet på egen hand alltför ofta innebär att det är omöjligt för oss att rekonstruera den förlorade informationen i efterhand. I genomsnitt klarar vi att rekonstruera den förlorade informationen i åtta av tio fall. I de fall där företag har försökt att hantera kraschen själva halveras antal räddade hårddiskar, säger Åke Ljungqvist, Sverigechef på Ibas.

I undersökningen fick it-avdelningen även bedöma vilken utrustning som ansågs kunna krascha i störst utsträckning. Nästan hälften har svarat att en laptop ligger risigt till, fördelat enligt följande:

  1. Bärbar dator (44 procent)
  2. Stationär dator (18 procent)
  3. Server (14 procent)
  4. Flashminne (4 procent)
  5. Annan lagringsenhet (3 procent)
  6. Smartphone (2 procent)

Nästan samtliga företag har även svarat att felen måste avhjälpas inom samma arbetsdag för att undvika allvarliga störningar i verksamheten.

Undersökningen genomfördes under mars och april 2009 i Sverige. Totalt deltog 504 it-chefer och it-personal på olika svenska företag, uppger Ibas.