EMC Atmos Online är en lagringstjänst som levereras över internet. Tjänsten bygger på leverantörens informationshanterande plattform Atmos, som lanserades i slutet av förra året och som utvecklats för att låta företag bygga och leverera egna tjänster baserade på plattformen.

Atmos Online uppges passa kunder av alla storlekar som behöver flytta och hantera stora informationsmängder på ett kostnadseffektivt sätt. Till detta har leverantören också kopplat något man kallar ”extern transferering”, en funktion för att upprätta regler och policy för hur data får skickas till molnet.

– Med dagens lansering utökar EMC sin "pay-as-you-go"-modell, vilket minimerar den initiala investeringen för kunderna, samtidigt som de får en lösning som tar hand om den komplexitet och de interna beroenden som finns i dagens verksamhets-övergripande lagringslösningar, säger Max Leissner, produktchef, EMC Sverige

De nya möjligheterna att transferera från interna till externa Atmos-moln betyder att kunderna kan hantera och utöka med lagringsresurser även utanför företagets väggar, säger EMC.

Leverantören menar också att transferering är ett kritiskt steg i molnbaserade modeller för databehandling eftersom många kunder är skeptiska till att flytta all sin information till en molninfrastruktur på internet.

Atmos med transferering bibehåller molnets fördelar i form av minskade kostnader och minskad administration, samtidigt som kunden har kontroll och möjlighet att välja vilken data som ska lagras var, menar EMC.

Transfereringsfunktionen blir tillgänglig under andra kvartalet 2009.