Företagen börjar göra sig beredda att överge band som lagringsmedium då ett av tio företag rapporterar dataförluster på grund av problem med bandsystem. Detta enligt en brittisk undersökning publicerad av Connect.

Enligt undersökningen, som omfattat intervjuer med 151 it-ansvariga i Storbritannien, använder 75 procent av de utfrågade fortfarande bandbaserad backup. Samtidigt uppger nära hälften, (49 procent), att de avser migrera till en tjänstebaserad lösning inom tre år.

Studien visar också att omkring 20 procent av respondenterna redan nu gått över från band till internetbaserade lagringstjänster och att 10 procent planerar att göra övergången inom 12 månader.

Resultatet förvånar inte Mark MacGregor, vd på Connect, som uppger till brittiska Techworld att man idag rekommenderar sina kunder att gå över till molnlösningar i första hand.

– Fram till arton månader sedan, var vårt svar till klienterna att backup online inte var tillräckligt snabbt och att det var för dyrt. Lösningen var okej för små mängder data, men under det sista året har ekvationen ändrats då priset för tjänsterna har sänkts och bandbredden förbättrats, säger MacGregor.

Samtidigt är inte lagringsleverantören Tandberg Data beredd att helt avfärda bandet ännu.

– Du kan lagra ett band i ett valv i trettio år. Band är inte ett strömkrävande media med roterande skivor, så det finns möjlighet till stora energibesparingar där, säger Marije Stijnen, marknadsansvarig på Tandberg.

Även juridiska faktorer talar enligt Tandberg Data till förmån för bandet i viss utsträckning då kraven på datalagring i redovisningssyfte tenderar att förlängas när europeiska lagar arbetas om.

IDG News