Diskeeper uppges vara det första företaget som lanserade en Hyper-V-certifierad version av defragmenteringsverktyget Diskeeper. Nu har företaget utvecklat ett nytt verktyg, V-locity, som ska defragmentera och optimera även virtuella maskiner som körs under Hyper-V.

Verktyget kan synkronisera aktiviteter mellan virtuella värdar och gästoperativ i syfte att minska på den datafragmentering som är associerad med dynamiska diskutrymmen för virtuella maskiner, uppger företaget.

Bestående av två mjukvarukomponenter, där den ena installeras på den virtuella maskinen och den andra på Windows Server 2008 som kör Hyper-V, kan V-locity övervaka resursanvändning och utföra defragmentering även medan maskinen körs. Produkten uppges också arbeta helt i bakgrunden och kräver ingen särskild åtgärd från användaren.

V-locity kommer att finnas tillgänglig från den 9 juni. Diskeeper har inte meddelat någon prisuppgift.

IDG News