IDG Medlem
Här har vi samlat allt som gäller ditt medlemskap
Stäng

Vsphere virtualiserar för framtiden

Virtualisering är här för att stanna! Sällan har en teknik så snabbt förändrat och förbättrat utnyttjandet av serverparken som den här. Den största spelaren på arenan, Vmware, som sedan många år leder utvecklingen med sin produkt ESX Server, släpper nu en ny version av hypervisorn och dess kringprodukter.

Namnet på själva hypervisorn behålls i form av ESX 4.0, men Vmware kallar nu produktsviten Virtual Infrastructure för Vsphere. Produkten som används för att administrera en park med flera fysiska servrar kallades tidigare Virtual Center, nu byter den namn till Vcenter Server och är en del av Vsphere. Vcenter Server kan installeras på Windows Server 2008 men kan inte, som sin föregångare, installeras på en domänkontrollant.

Hypervisorn ESX 4.0 är en ren 64-bitarsprodukt och klarar fysiska servrar med upp till 512 gigabyte arbetsminne och 64 processorer. Varje virtuell server kan innehålla åtta processorer och upp till 256 gigabyte minne. Processor och arbetsminne kan adderas till en virtuell maskin under drift och med rätt operativsystem blir det direkt användbart i din virtuella maskin.

Tanken med de nya maxkonfigurationerna är att alla servrar ska kunna virtualiseras, utan att man ska vara rädd att de kommer att gå långsamt på grund av det virtuella lagret eller att de virtuella resurser man tilldelar dem inte ska räcka till.

 Vsphere känns nu som förstahandsvalet för virtualisering”

Marcus Weman, ansvarig för virtuella miljöer på Ski­star. Skistar har kört Vsphere i testmiljö i flera månader före releasen.

Vad är ditt allmänna intryck av Vsphere?
– Jag är mycket imponerad av nya ­Vsphere. Inte bara för att produkten har varit oväntat stabil under testfasen utan också för att Vmware har lyckats stoppa in många av de funktioner som efterfrågats av användarna sedan VI3 släpptes. Generellt har produkten blivit mycket snabbare och känns nu ännu mer som förstahandsvalet för virtualisering. Jag är helt över­tygad om att de små problem som jag har upplevt under testerna kommer att vara lösta till den skarpa releasen och att vi ­väldigt kort tid efter det kan uppgradera våra produktionssystem.

Vilka specifika nya funktioner i produkten är mest användbara?

– De för oss på Skistar mest användbara funktionerna i nya Vsphere är hanteringen av mer kraftfulla hårdvara och mer kraftfulla virtuella maskiner samt funktionen som kallas host profiles, som ser till att alla värdar har samma konfiguration. Givetvis är även den nya ft-funktionen (fault ­tolerance) användbar, och inte minst den nygamla funktionen dpm (distributed ­power management)­ som inte längre är ­experimentell.

 Så tycker Microsoft och Citrix om Vmware och Vsphere

Ulf Alvarsson, produktchef för Windows Server 2008 (med Hyper-V) i Norden.

Snart släpps Vsphere från Vmware. Hur påverkar det Microsoft?
– Microsofts styrka är att vi har möjlighet att övervaka och hantera hela ledet, från Hypervisor upp till programlagret. Vmware är bra på virtualiseringslagret, men saknar bra övervakning ­inuti en virtuell maskin. Vmware talar mycket om molnet (Vcloud) och vårt erbjudande på samma område heter Azure. Azure bygger till 100 procent på Hyper-V-baserade Windows 2008-servrar och kommer att tillhandahålla många sorters tjänster, inte bara husera en viss virtuell maskin åt en kund. Vi är övertygade om att det är viktigt att kunna erbjuda en bredare portfölj av lösningar.

Hur möter Windows Server 2008 R2 utmaningen från Vsphere?
– Det kommer troligen att ta en stund innan molnbaserade tjänster slår igenom och det är många juridiska och ekonomiska aspekter att ta hänsyn till. Under tiden fortsätter vi att utveckla våra produkter, och Hyper-V i Windows Server 2008 R2 kommer att innehålla många förbättringar, bland annat live-migrering och samtidig tillgång till delad san-lagring.


Kurt Svensson, nordisk marknadschef på Citrix.

Vmware släpper inom kort Vsphere. Vad innebär det för er?
– Enligt vår mening är det främst två delar i Vmwares lansering som bör belysas, prissättningen och Vmwares ambition att den nya lösningen ska bli datahallens operativsystem. Enligt den information som gått ut innebär Vmwares lansering att priserna för många existerande kunder kommer att öka med 20—35 procent. Det kontrasterar mot övriga branschen, som i mångt och mycket försöker erbjuda kunderna mer kostnads-
effektiva lösningar, eller som Citrix lansera gratisversioner av sina populäraste produkter, som Citrix Xenserver.

På vilket sätt möter Xen utmaningen från Vsphere?
– Att en enda lösning ska bli datahallens hela operativsystem går tvärt emot branschen. När många leverantörer, också Citrix, tillmötesgår kundernas önskemål om valfrihet och flexibilitet, vill Vmware äga hela datahallen och låsa in kunderna i komplexa och proprietära produkter som i allt väsentligt minskar kundernas valfrihet.


Med eller utan Linux

ESX 4.0, liksom ESX 3.5, levereras i två varianter. Dels en variant med den gamla arkitekturen med en service console i form av Linux, dels en variant kallad ESXi 4.0. Den innehåller inte någon Linux utan är en ren installation av hypervisorn direkt på hårdvaran. ESXi 4.0 har en fördel i att den är mycket snabb och lätt att installera och att man slipper lägga på lika många patchar eftersom en stor andel av patcharna är till ­Linux och inte till Vmkernel.

Enligt uttalanden av flera anställda på Vmware är det troligt att ESX 4.0 är den sista versionen av produkten som släpps med inbakad Linux, alla framtida releaser verkar baseras på denna ”i”-variant av ESX 4.0.

Bättre feltolerans


Funktionen fault tolerance (ft) håller en ständig tvillingkopia i gång på en annan ­server. Den är redo att tas i drift i samma sekund som en fysisk server dör, en god utökning av high availability (ha) som fanns i tidigare version.

När den sekundära kopian blivit drift­kopia skapas automatiskt en ny sekundärkopia på en annan fysisk värd för den händelse att även den här fysiska servern skulle krascha. För att funktionen ska kunna användas måste processorn kunna hantera virtualisering, AMD-V eller Intel VT.

Fault tolerance ger oss ett sekundsnabbt sätt att driva en server vidare när en fysisk server dör. Det är en bra funktion, men Vmware (och även andra leverantörer av virtualiseringsprodukter) behöver göra mer på det här området för att underlätta möjligheten att köra klusterprogram i två eller flera virtuella maskiner.

Det är trots allt mycket vanligt att en server behöver startas om vid patchning av operativsystem eller program, eller att vi vill slippa jobba natt för att uppgradera ett program. I de här fallen är det endast program-klustring som hjälper oss. Vmware underlättar skapandet av virtuella kluster baserade på Windows Server 2008 genom att ge oss en virtuell sas-adapter i en virtuell maskin. För att vi ska kunna använda program­klustring måste fortfarande rdm användas och vi får problem med Vmotion med mera. Bättring på det här området, tack!

Utökning under drift


Diskfiler kan nu flyttas mellan olika lun, lokal lagring och nfs under full drift. Det innebär att byte av lagringslösning kan ske vid valfritt tillfälle. Diskfiler kan också skapas med liten storlek, så kallad thin provisioning, för att sedan växa i takt med att de fylls med data.

Det här kan spara oerhört mycket plats på san:et, men du måste förstås också övervaka så att du inte delar ut mer diskyta än du egentligen har. Sådant kan förstås mätas och larmsättas. Diskyta på en virtuell maskin kan utökas under drift och kör du ett modernt operativsystem i en virtuell maskin, exempelvis Windows 2008 Server, kan det sedan utöka sin diskpartition under full drift så att du verkligen kan använda diskytan.

Vmkernels inbyggda programadapter för iscsi klarar numera mpio. Det betyder att du kan ha flera samtidiga förbindelser till en iscsi target och koden har optimerats för att ge minskat tryck på processorn. Det bäddar för att snabbare och billigare lagringslösningar kan användas, baserade på iscsi i stället för fiberkanal. Naturligtvis finns också hanteringen av iscsi hba kvar om du vill vara helt på den säkra sidan.

Vmware breddar också hårdvaruhanteringen genom att göra det möjligt att installera och lagra virtuella maskiner på ren sata-disk. En annan nyhet är att diskyta kan ut­ökas dynamiskt under drift på san:et, ett vmfs-lun kan alltså växa under drift. Diskprestanda genom Vmkernellagret har utökats till 200 000 operationer per sekund, en fördubbling jämfört med ESX 3.5. Det är också möjligt att skapa separata behörigheter på datastores så att grupper i active directory får tillgång till olika lagringsvolymer.


Flytta på dig! Äntligen är Storage Vmotion inbyggt i det grafiska gränssnittet. Det gör det lätt att under full drift flytta diskfiler när du ska ombalansera olika lun eller byta lagringslösning.

Smartare Vcenter


Vcenter kan numera ses som en kärna med plugin-moduler som kan hantera säkerhetskopiering, chargeback och kapacitetsplanering och fler moduler lär dyka upp från tredjepartsleverantörer.

En ny funktion i Vcenter är host profiles som underlättar konfiguration av nya ­servrar, de får då automatiskt rätt konfiguration. En fysisk server får först agera ”mall” och sedan kan de här inställningarna lätt appliceras på flera andra servrar. Du kan jämföra det med gpo i ad.

En av de fördelar vi får med virtualisering är möjligheten att dynamiskt fördela belastningen på våra servrar. En funktion som fanns tidigare, men som först nu har full support, är distributed power management (dpm).

Dpm innebär att Vcenter kan upptäcka att belastningen är oväntat låg på servrarna, via Vmotion drar den då samman flera virtuella maskiner på färre fysiska värdar, och stänger av en eller flera av de andra fysiska servrarna. Allt i akt och mening att minska strömförbrukning och kylningsbehov. Då belastningen sedan ökar används wake on lan för att återigen starta en fysisk server att fördela vissa virtuella maskiner på.

Vmwares skrivbordsprodukt Workstation har sedan länge en funktion som kallas teams. I Vsphere finns något som kallas Vapps. Det är en gruppering av flera virtuella maskiner som kan hanteras tillsammans som en enhet, för till exempel påslagning, kloning eller import och export via OFV 1.0-formatet.

I takt med att vi får fler och fler servrar i vår miljö växer förstås kravet på att lätt kunna mäta miljön. Statistikfunktionerna har utökats och vi har nu två olika vyer – en enkel och en avancerad. Den enkla vyn visar övergripande statistik avseende processor, minne, disk och nätverk de senaste timmarna, medan vi i den avancerade vyn kan se statistik under valfri tidsrymd och i mycket stor detalj på ett enskilt mätobjekt.


Ingående. Vi möts av mer detaljerad information om en värd i Vsphere. Notera informationen om host profiles och processorinformationen.

Moduler. Vclient är numera moduluppbyggd och vi ser här flera av standardmodulerna. Update manager är ett tillägg som visas separat längst ned.

Diagram. Statistikinformation har fått ett eget läge där mer översiktlig information presenteras.

Nostalgi med Windows 3.1


Hanteringen av olika operativsystem har utökats i Vsphere. En kanske mest komisk sak är att vi nu kan hantera virtuella maskiner som kör Dos 6.22 och Windows 3.1. Kanske inte de mest använda operativsystemen i dag, men vill du uppleva lite nostalgi kan det ju vara kul att kunna köra dem.

Vmdirectpath innebär att viss hårdvara blir synlig direkt i en virtuell maskin, vilket ger maximala prestanda. Det ska kanske användas med viss måtta, eftersom en virtuell maskin som ”ser” den egentliga hårdvaran i en server inte längre kan flyttas med Vmotion.

Vorchestrator är ett api som möjliggör byggande av workflow-lösningar i Vcenter. Vcenter blir mer och mer en pusselbit och det öppnar möjligheter för tredjepartstillverkare att skapa smarta utökningar och portallösningar för större eller mindre företag.

Vmsafe är ett nytt api i Vmkernel som möjliggör extern viruskontroll av en virtuell maskin från hypervisorlagret. Det gör det nära nog omöjligt för ett virus eller dolda program att gömma sig. I stället för att slåss på samma spelplan, i samma operativsystem, som ett virus, kan nu ett antivirus få full tillång till att inspektera allt en virtuell maskin gör för att maximera chansen att fånga ett virus och sedan kunna aktivera en agent inne i operativsystemet för att döda det.

Ett flertal leverantörer utvecklar anti­virusprodukter för det här api:et. Symantec hade en prototyp färdig redan i mitten av 2008 som förevisades på Vmworld i USA.

Översiktligt. Utförligare information om en virtuell maskin syns direkt i Vcenter. Notera att den här virtuella maskinen bara tar drygt fem gigabyte plats på disk av sina tilldelade 21 gigabyte samt att den kan tilldelas 256 gigabyte minne.

Nya nätverksfunktioner


Distribuerad växel innebär att du skapar en virtuell nätverksväxel som automatiskt knyts till vissa fysiska servrar. Därmed kan en virtuell maskin känna igen sig och ta med sig statistik och state information vid förflyttning med Vmotion mellan servrar.

En annan mycket stor nyhet på nätverksområdet är att du kan ersätta de vanliga virtuella växlarna med externa växlar utvecklade av tredjepartsleverantörer, exempelvis Ciscos Nexus 1000V. Det medför att nätverksadministratörer kan konfigurera, mäta och övervaka en virtuell omkopplare som om det vore en vanlig fysisk Ciscoväxel på nätverket. Det här kommer troligen att glädja nätverksadministratörer som hittills inte haft någon insyn i en virtuell växel.

Ip v 6 kan numera användas som transportprotokoll och jumbo frames kan användas vid dataöverföring, vilket ger ökade nätverksprestanda vid större datamängder.


Distribuerad växel. Här skapar vi en distribuerad växel. Det innebär att en ”stor” omkopplare som anses finnas på alla fysiska servrar skapas. Vi pluggar in våra virtuella maskiner i den och de kan sedan lätt flyttas mellan servrar. En dvswitch ger också möjlighet att skapa privata vlan som ­separerar virtuella maskiner från varandra även om de ­sitter inpluggade i samma växel.

Alla giller Powershell


Microsoft och Vmware är givetvis konkurrenter i och med att Microsoft inkluderade Hyper-V i Windows Server 2008. Ett område där de båda däremot är överens är Powershell. Via en gratis nedladdning från Vmware kan du få 125 nya cmdlets.

Har du en stor Vmwaremiljö kommer du verkligen att uppskatta och
vilja använda Powershell tillsammans med Vsphere. Tänk dig att med en enda rad Powershellkod byta förbindelsen på alla virtuella maskiner från Vswitch A till Vswitch B. Eller leta rätt på alla snapshots som är mer än en vecka gamla och ta bort dem.

Du kan också med en kort rad uppdatera Vmware Tools på alla virtuella maskiner i ett datacenter eller initiera en hba rescan på samtliga värdar i ett datacenter.

”Ett område där

Microsoft och Vmware är överens

är Powershell.

Vcloud är ett initiativ som innebär att olika datacenter kan slås ihop och ”låna” kraft av varandra över internet. Det låter lite flummigt, men Vmware lovar att mer och tydligare information kommer under året på det här området.

Vmware befäster med Vsphere sin ledning i klassen virtualisering och höjer ribban för konkurrenterna. Vsphere ger oss möjlighet att virtualisera även de allra mest krävande servrarna.

Så står sig Vsphere i konkurrensen
Tillverkare                                                            

Vmware    Vmware    Microsoft   Citrix

Produkt                                                                           

Vsphere   

ESX   

Hyper-V (med vmm) Xenserver

Version   

4.0

3.5

1.0 5.0

Virtualiseringsmodell   

hypervisor   

hypervisor   

hypervisor    hypervisor   

Hårdvarustöd   

hög/medel

medel   

mycket hög medel   

Max antal fysiska processorer

64

32

24 32

Max antal virtuella processorer/vm

8

4

4 8

Max fysiskt minne, GB

512

256

2 048 128

Klustrat filsystem

ja

ja

nej nej

Minnesdelning av vm

ja

ja

nej nej

Kräver AMD-V eller Intel-VT

nej

nej

ja för Windows virtuella maskiner

Utnyttjar rvi/ept*

ja

ja nej ja

Max minne/vm, GB

256

64   

64    32

Flytta server utan avbrott under drift

ja

ja

nej ja

Automatisk lastbalansering

ja

ja

nej nej

Flytta diskfiler under drift

ja

ja

nej nej

* Rvi — rapid virtualization indexing. Ept — extended page tables.


Foto: Andreas Eklund

Fakta

 •  Hypervisor. Hjärtat i en virtualiseringsprodukt, lagret mellan den fysiska hårdvaran och de virtuella servrarna.
 •  Iops. Operationer per sekund (input/output operations per second). Mätvärde på diskprestanda. En snabb hårddisk når upp mot 200 operationer per sekund.
 •  Iscsi. Lagringsprotokoll som transporterar scsi-kommandon över tcp/ip. Ger ofta en billigare totallösning än en fiberkanalbaserad lagringslösning.
 •  Powershell. Microsofts ”nya” kommandotolk. Många av Microsofts serverprodukter kommer att baseras på Powershell och det är även öppet för andra att utnyttja. Via skript eller kommandorad kan du genomföra komplexa åtgärder som vore svåra eller omöjliga i ett grafiskt gränssnitt.
 •  Vmkernel. Vspheres hypervisor.
 •  Vmotion. Så kallas möjligheten att ­flytta virtuella servrar till andra fysiska värdar under full drift utan avbrott.

Besöksadress: Magnus Ladulåsgatan 65 106 78 Stockholm Tel: 08-453 60 00

Sajter om it & teknik

 • CIO SwedenIt-strategi, affärsnytta och kundrelationer.
 • Computer SwedenDagliga nyheter om it, telekom och affärer.
 • IDG.seDe viktigaste nyheterna från IDGs nyhetssajter.
 • M3Sveriges prylsajt.
 • MacWorldAllt om Mac, OS X, Iphone och Ipad.
 • PC för AllaSveriges största och mest lästa datortidning.
 • SmartworldDin guide till det smarta hemmet.
 • TechWorldFör it-avdelningar, it-chefer och it-proffs.
 • Topp100Sveriges bästa sajter och nättjänster.
Stäng