Flera kommuner bryter mot gällande regler i skräpposthanteringen. Det menar Stej, som lanserar ett filter anpassat speciellt anpassat för offentlig sektor.

Enligt Stefan Thelberg, VD på Stej, så är det tekniken svartlistning som ofta används på ett sådant sätt att hela operatörer stängs ute. En följd därav är att kommunmedborgares e-post riskerar att raderas innan det når fram. En teknik som flertalet kommuner använder sig av, i kombination med andra tekniker.

Thelberg menar vidare att åtminstone ett femtiotal kommuner använder sig av skräppostfilter i länder som Tyskland, Spanien, Danmark och USA. Enligt Stej stick i stäv med flera myndigheters rekommendationer.

Lösningen från Stej har getts namnet Stej Powerfilter PS. Den bygger bland annat på vitlistning av svenska domäner och e-postservrar. Skräppost hamnar i karantän, vilket gör det möjligt att kontrollera att det som tagits bort verkligen är oönskad e-post.

- Den inte bara ger en korrekt hantering, utan besparar skattepengar som kan användas till betydligt bättre saker än att hantera spamstormar från USA och Kina. Det är nu upp till varje kommun, varje landsting och myndighet att se över sin hantering, säger Stefan Thelberg.

Powerfilter PS är molnbaserad och kräver ingen installation på klientnivå.