I takt med att skräppostfiltren blivit allt mer effektiva så söker spammarna nya kanaler för att nå ut med sitt budskap. Det rör sig om bland annat om sociala nätverk så som Facebook och MySpace, samt instant messaging.

En trend som på sistone kunna skönjas är hur Twitter utnyttjas. Det skriver Symantec i sin månatliga spamrapport. Det rör sig om spammeddelande med ämnesrader som ”Use Twitter to make money” och ”Twitter Guru Reveals all on Video”.

Andra nyheter är skräppost och nätfiske riktad mot arbetslösa. Det rör sig bland annat om erbjudanden om kurser och utbildningar.

Under maj stod skräpposten för ungefär 90 procent av all e-post, varav 6,5 procent är bildspam.