Även om Vmware erbjuder funktioner för att skapa olika attribut kopplade till virtuella maskiner, som till exempel taggar, är dessa tyvärr krångliga att använda och något som många kunder inte implementerar. Det menar virtualiseringsspecialisten Veeam Software i samband med lanseringen av verktyget Business View, som drar nytta av Vmware-attributen genom att låta användare tilldela egendefinierade kriterier till virtuella maskiner. Verktyget lovar göra det enkelt att båda skapa och bibehålla en överblickbar hierarki, menar företaget.

– För att ta ett praktiskt exempel. Du kan förslagsvis kategorisera virtuella maskiner efter affärsverksamhet, servicenivå i exempelvis fem nivåer och efter plats, till exempel USA, Kina, Europa eller Japan. Det går att sträcka sig upp till sju olika typer av attribut, men det är inget vi rekommenderar eftersom det ökar komplexiteten. Vi anser att det är bäst med tre eller maximalt fyra, säger Ratmir Timashev, vd på Veeam.

Business View är integrerad med Veeam Reporter Enterprise, Veeam Nworks Management Pack och Nworks Smart Plug-in. Kopplat till detta är också funktioner för att importera information från virtuella maskiner direkt till Excel-dokument, alternativt integrera informationen med existerande debiteringssystem, uppger företaget.

I framtiden kommer verktyget även att finnas i Veeam Monitor och Veeam Backup & Replication. För befintliga Veeam-kunder är verktyget tillgängligt utan extra kostnad.

IDG News