Alla bilder på sajten byttes ut mot ett meddelande med budskapet att man går emot full disclosure-policyn som många säkerhetsföretag tillämpar. Full disclosure innebär att detaljerade uppgifter om sårbarheter publiceras, vilket möjliggör för en angripare att utnyttja dem.

- Full disclosure innebär avslöjandet av sårbarheter offentligt – överallt. Säkerhetsindustrin använder full disclosure för att göra vinst med skrämseltaktik, för att övertyga folk att köpa deras brandväggar, antivirusprogram och konsulttjänster, säger Anti-Sec i ett uttalande.

Förutom att ändra på samtliga bilder på sajten utnyttjades också servicen för att till medlemmar mejla ut meddelanden om uppdateringar. Samma budskap skickades ut med denna service.

Motivet är lite ovanligt, då ideologiskt motiverade hackare snarare brukar avslöja sårbarheter för att peka på bristerna hos exempelvis en viss programvaruleverantör, än att kritisera de som avslöjar sårbarheterna.

Källa: The Inquisitr.