Om din Linuxklient använder dhcp 4.1, dhcp 4.0, dhcp 3.1, dhcp 3.0 eller dhcp 2.0 är det dags att uppgradera nu.

En hackare kan i så fall ta kontrollen över din dator genom att placera en illasinnad dhcp-server på ditt nätverk och injicera kod som exekveras med administrativa rättigheter.

Ubuntu hör till de Linuxdistributioner som kan drabbas av säkerhetsbristen.

ISC, som utvecklat de drabbade klientbiblioteken, har släppt en fix för dhcp 4.1, 4.0 och 3.1. De äldre versionerna dhcp 3.0 och 2.0 kommer inte uppdateras då de inte längre stöds.

Risken att drabbas av intrång sägs däremot vara "mindre troligt" enligt ISC då en hackare måste placera dhcp-servern på det nätverk där du för tillfället befinner dig.

Mobila användare som ansluter sig mot okända nätverk sägs däremot vara mer sårbara än användare som ansluter sig på företagets nätverk där administratören kan spåra "icke autoriserade" servrar.

Bristen sägs inte påverka Suse eller Red Hat som kompilerat sin kod med Fortify_Source vilket skyddar koden mot den här typen av attacker riktade mot kodbufferten.

Uppdateringar finns redan tillgängliga.

Källa: H-online.com