Det är det faktum att öppenkällkodslicensen GPL lutar sig mot upphovsrätten som gör att Richard Stallman inte gillar svenska piratpartiets förslag om att begränsa upphovsrätten till fem år.

Stallman hävdar att proprietära program kan "tidsbombas" så att de slutar fungera efter fem år, vilket gör programen värdelösa i vilket fall.

Öppna program å andra sidan skulle automatiskt bli "public domain" och därmed kan proprietära programmakare fritt använda sig av den öppna koden i stängda lösningar. GPL skulle bli i stort sett verkningslös.

Stallman, som i princip håller med piratpartiet, skriver att det ironiska med förslaget är att det slår mot öppen kod, men inte mot proprietära program.

"Jag är säker på att de inte avsiktligen är ute efter att skada fri mjukvara, men det är vad som skulle hända" skriver Stallman.

Stallman skulle ställa sig bakom förslaget om det fanns en mekanism som med automatik gjorde källkoden öppen även för stängda program.

Läs mer hos GNU.org.