Som bekant har EU krävt av Microsoft att inte missbruka sin dominerande roll på mjukvarumarknaden, vilket fått till följd att Microsoft övervägt att helt slopa Internet Explorer 8 som en del i Windows 7.

Nu verkar företaget dock ha tänkt om, eftersom de senaste uppgifterna pekar på ett betydligt bättre alternativ sett från både användarens och utvecklarens perspektiv. Vid installationen ska användaren nämligen själv med ett musklick kunna välja mellan någon av de mest populära webbläsarna på marknaden.

Samtliga webbläsare med mer än 0,5 procents marknadsandelar ska enligt uppgift finnas med i listan, med maximalt tio alternativ att välja mellan.

En nackdel med denna lösning är dock att datorn vid installationen behöver vara ansluten till internet för att kunna hämta hem vald installationsfil.

Förslaget som ännu inte specificerats fullständigt från Microsofts sida har fortfarande inte godkänts av EU. Dock verkar båda parter vara vara allmänt positiva till denna typ av lösning.

IDG News