Hitachi och Mitsubishi Chemical har tillsammans med Tokyo University of Science inlett ett samarbete för att ta fram en optisk skiva som ska hjälpa datorer förbruka mindre ström än i dag.

Den nya optiska skivan väntas kunna lagra en terabyte data med hjälp av holografisk teknik. Det är 25 gånger mer än vad en Blu-rayskiva rymmer i dag.

Genom att använda sig av små vanliga hårddiskar kombinerat med stora optiska lagringsmedier tros en dator kunna minska sin effektförbrukning med upp till 40 procent. Hur stor besparingen blir beror på hur effektivt innehållet fördelas på de olika enheterna.

Den stora lagringsmängden uppnås genom att data inte bara läggs på skivans yta utan även inuti skivan. Tanken är att skivorna ska användas inte bara för personligt bruk utan även lämpa sig väl för storskaliga lagringsmoln.

2012 väntas tekniken mynna ut i en kommersiell produkt.