Det viktigaste som framkommer av den Windows 7-matris som Microsoft nu har skapat är i vilka fall som Windows XP eller Vista kan uppgraderas direkt till Windows 7, och i vilka fall som man är tvingad att göra en ren installation. Matrisen innehåller 66 olika rutor och 52 av dessa visar att man måste radera allt innehåll från hårddisken och installera Windows 7 från grunden.

Windowsbloggaren Ed Bott menar att matrisen är ett stort misstag och skriver i ett blogginlägg att någon på Microsoft i hemlighet arbetar för Apple. Han anser att matrisen är alldeles för stor samt att det är anmärkningsvärt att så pass många celler visar att man måste göra en ren installation. Ed Bott har dessutom gjort sin egen uppgraderingsmatris för Windows 7 och den innehåller bara 14 celler, där hälften av dessa anger att en ren installation är nödvändig.

En hel del Apple-fans har också passat på att göra narr av Microsoft för den omfattande matrisen. På bloggen The Secret Diary of Steve Jobs skriver man bland annat: “Gröna rutor representerar uppgraderingar som kommer att vara smärtsamma men som du kommer att överleva. Blåa rutor representerar uppgraderingar som kommer att ta kål på dig.”

På sajten Cult of Mac har man skapat en motsvarande uppgraderingsmatris för Snow Leopard för att visa hur mycket enklare det är när man uppgraderar Mac OS X.

IDG News