Virtualiseringsleverantören Veeam har utvecklat sin backuplösning Veeam Backup till version 3.1.1 med slagsida åt bugfixar.

En .NET Framework-relaterad bugg som orsakat datakorruption med förlust av vbk-filer och skapande av extra vrb-filer i vissa icke engelskspråkiga versioner (bekräftat för den norska versionen) uppges nu vara åtgärdad.

Det ska även gå att utföra reparation av kopierade filer efter avbruten backup orsakad av bristande lagringsutrymme.

Stöd finns numera också för vss-integration med gäster som kör Datacenter Editon av Microsoft Windows 2003. Problem med vvs-processer som resulterat i meddelandet ” Access denied” eller ” The specified service does not exist as an installed service” på vissa operativsystem uppges vara åtgärdad.

Nytt är också att Veeam Backup nu kan hantera replikering och säkerhetskopiering över långsamma förbindelser där förlust av datapaket förekommer.

Källa: Vmblog