Leverantören Imation har utvecklat nya band för dataarkivering som lagrar upp till 1,6 terabyte, eller om informationen komprimeras, hela 3,2 terabyte. Baserad på Linear Tape Open, eller LTO-5, klarar den nya standarden att lagra dubbelt upp jämfört med LTO-4, vars gräns går vid 800 gigabyte (okomprimerat).

LTO-5 ska klara av att föra över data i hastigheten 160 megabyte per sekund, alternativt upp till 360 megabyte per sekund om informationen komprimeras. Leverantörens Ultrium-band uppges även använda en teknik kallad Teraangstrom för att skapa ett bra signal-brus förhållande, något som lovar minska antalet fel och ge höga överföringshastigheter.

Imation planerar att ha de nya LTO-5 banden tillgängliga i början av 2010, tillsammans med nya tekniker för kryptering och säker arkivering.

IDG News