Att skriva kod handlar för det mesta om repititiva uppgifter där du gång på gång skriver in upprepande mönster.

Genom att istället använda dig av kodgenerering kan du snabba upp programmerandet och istället fokusera dig på de roliga bitarna (läs svåra).

IBM DeveloperWorks visar i en artikel hur du som Javautvecklare kan använda dig av det nya ramverket för kodgenerering i Eclipse Galileo 3.5 som är ute nu. Eclipse Galileo bjuder på flera nyheter inom kodgenerering och du kan även skriva egna mallar för hur koden genereras.

Genererad kod lämnar mindre utrymme för misstag, följer det utseende du själv dikterar och blir därmed enklare för andra att sätta sig in i.

Artikeln hittar du på IBM DeveloperWorks.