Under natten till måndagen utsattes svenska Wikipedias huvudsida för vandalism. Troligen var det någon gång vid två-tiden som innehållet ändrades. Det tycks som att den eller de som ligger bakom angreppet inte är helt nöjda med Wikipedia. Ovanpå den utvalda artikeln, som handlar om tätorten Fredriksberg utanför Ludvika, hade en svart ruta lagts upp. Budskapet löd:

"VARNING! Svenska wikipedia är INTE att lita på!", signerat Blåhackare.

Vad missnöjet bestod i är oklart. Strax efter klockan tre på natten var angreppet åtgärdat. I portaldiskussionen för Huvudsidan framgår också att man vidtagit åtgärder för att något liknande inte ska ske i framtiden. Man har gjort så att enbart sajtens administratörer ska kunna redigera mallarna.

"Vandalism" på Wikipedia, det vill säga att artiklar medvetet förstörs, är inte särskilt sällsynt. I vanliga fall åtgärdas det mycket snabbt. Vad som gör det lite speciellt den här gången är att redigeringen syftade till att inte bara ändra i en artikel, utan förändra utseendet också på huvudsidan, det vill säga Wikipedias svenska startsida.