Nysläppta betan av Skype 2.1 för Linux kommer med bättre stöd för video (High Quality Video support) och stöd för Skypes ljudavkodare SILK.

Skype 2.1 får även stöd för ljudservern PulseAudio, en servermjukvara som blivit standard i de flesta stora Linuxdistributioner.

Du kan numera även skicka SMS från din Skype och chattfunktionerna har fått en rejäl uppryckning.

Paket med Skype 2.1 finns för Ubuntu 8.04, Ubuntu 8.10+ (32 och 64-bitars), Debian Lenny, Fedora 9, Fedora 10+, OpenSUSE 11+ och som statisk binär.

Skype 2.1 behöver minst Qt 4.2.1, D-Bus 1.0.0 och libasound 1.0.12 för att fungera. PulseAudio 0,9.15 är rekommenderat.

Utvecklingen av Skypes Linuxklient ligger dock fortfarande långt efter Windowsversionen som nått version 4.1.

Mjukvaran hittar du hos Skype.