"I våra ständiga ansträngningar att stöda nuvarande och framtida standarder, stöder nu stora delar av fedoraprojekt.org och dess infrastruktur ipv6", det skriver Red Hat-anställde Mike McGrath i ett meddelande till Fedoras epostlista.

Mike McGrath skriver vidare att projektet under nästkommande månader kommer fortsätta utrullningen av ipv6 där det är möjligt.

Större delen av Fedoras egna infrastruktur har redan bytt över till ipv6 och planerna är att inkludera stöd för ipv6 GeoIP hos speglarna inom kort.

Mike tackar å Fedoras vägnar Matt Domsch på Dell och "vännerna på ibiblio.org" för den roll de spelat i övergången till ipv6.

Även distributionen själv har på senare tid fått se stora förbättringar inom ipv6. Fullt stöd för ipv6 i administrationsverktyget networkmanager väntas komma i Fedora 12.

Fedora ligger också i startgroparna för säkra DNS-uppslagningar med DNSSEC där en större utrullning väntas sätta igång på internationell nivå i slutet av det är året.