Forskare har för första gången lyckats få en ”optisk dator” att utföra en beräkning, om än en väldigt enkel sådan. Uppgiften var att ta reda på vilka primtalsfaktorerna är till talet 15. Denna typ av beräkningar återfinns ofta i krypteringslösningar och är viktiga för säkra nätverkslösningar.

Datorkretsen som tagits fram vid University of Bristol använder fotoner i stället för traditionell kretsteknik som sprids över en krets via särskilda vågledare. Genom en särskild algoritm kunde kretsen därefter räkna ut att primtalsfaktorerna var 3 och 5.

Även om beräkningen i sig inte är komplicerad och enligt forskarna i dagsläget kan räknas ut snabbare av en skolelev, bevisar man dock att tekniken faktiskt fungerar.

- Dagens datorer kan snart inte kan bli mindre, något som kräver helt ny teknik, i detta fall partiklar av ljus, menar projektets talesperson Cherry Lewis.

Tack vare att kvantpartiklar som fotoner till skillnad från en vanlig transistor kan inneha flera värden samtidigt banar det vägen för nya, mindre och supersnabba kvantdatorer i framtiden.

Hela projektet presenteras i det aktuella numret av tidningen Science.