En del av Microsoft ExpertZone syftar till att utbilda butiksbiträden i skillnaderna mellan Windows 7 och Linux och då framför allt vad som sägs vara konkurrensfördelarna med Windows 7.

I de elva läckta bilderna som en anställd från Best Buy publicerat framgår det av materialet att Windows har utmärkt kompatibilitet med kameror, Ipod och mp3-spelare medan Linux är undermåligt.

Windows glänser också inom området skrivare och skannrar medan Linux är undermåligt.

Utbildningen ger också sken av att det inte går att spela World of Warcraft under Linux, att det inte går att komma åt tjänsterna under Windows Live och att det inte finns någon kommersiell support av Linux.

Det ska inte heller gå att videochatta på de större im-näten med Linux.

Under rubriken "Get the Facts Straight" hävdar utbildningen att Linuxuppdateringar skulle vara enkla är en myt. Det är också en myt att Linux skulle vara säkrare än Windows, enligt utbildningen.

Bilderna hittar ni här.