När du väl klickat på ”stäng av” brukar det vanligtvis inte vara mycket annat att göra än att se på när Windows sakta men säkert avslutas. Men ibland händer det faktiskt att man ångrar en avstängning i samma ögonblick som knappen tryckts in.

Även om det sällan händer kan du därför ha nytta av en funktion som låter dig avbryta avstängningsprocessen med ett dubbeklick. Allt som krävs är faktiskt en genväg till avstängningsverktyget samt en extra parameter.

Men, och detta är viktigt, för att det här ska fungera krävs dessutom att du även gör ytterligare en knapp på skrivbordet som du hädanefter använder för avstängning. Väljer du att stänga av via startmenyn fungerar alltså inte detta knep.

Den som även vill förhindra att Windows startar om efter en automatisk uppdatering kan också göra något åt detta, något vi förklarar i slutet av denna guide.

Så låt oss börja med att göra panikknappen:

Högerklicka på skrivbordet och välj "Nytt – Genväg" i menyn.

I fönstret som dyker upp knappar du in texten shutdown.exe -a där det sistnämnda står för abort. Klicka därefter på Nästa, ge genvägen ett namn ock tryck på Slutför.

Nu har du egentligen en helt fungerande genväg – svårare än så var det inte. Vi vill dock piffa upp den lite eftersom standardikonen inte är mycket att hurra för.

Högerklicka på genvägen, välj Egenskaper. Klicka på Byt ikon. Du får nu veta att filen du länkat till inte innehåller någon ikon. Klicka helt enkelt på OK och välj ut en lämplig ikon i listan som dyker upp.

Nu har du en helt fungerande panikknapp redo på skrivbordet lagom till nästa gång du något förhastat väljer att stänga av datorn. Men den fungerar som sagt inte med den vanliga avstängningsknappen i startmenyn, så vi måste även göra en ny avstängningsknapp.

Upprepa därför samma procedur en gång till, men denna gång med följande textrad i sökvägen:

shutdown -s -t 15

Detta skapar en genväg som stänger av datorn efter 15 sekunder. Du kan när som helst under den perioden välja att avbryta avstängningen med din nya panikknapp.

Så återstår bara att även de denna genväg en snygg ikon så har du ett par effektiva genvägar på skrivbordet. Okej, visst måste du hädanefter stänga av via genvägen på skrivbordet i stället, men det tar inte lång tid att lära sig.

Så avbryter du automatiska omstarter


Ett annat ständigt återkommande problem som ofta drabbar Windowsanvändare är när Windows Update installerat uppdateringar och plötsligt envisas med att vilja starta om datorn. I vissa lägen kan det vara mycket oönskat, exempelvis om du samtidigt gör en backup, eller är mitt uppe i en långsam filhämtning. Ovanstående knapp funkar inte för detta fel, utan då kan man i stället göra följande.

Plocka upp Kör-kommandot i startmenyn (alternativt windowsknappen + R) och skriv in följande:

net stop wuauserv

alternativt

net stop “windows updates”

Detta stoppar tillfälligt tjänsten för automatiska uppdateringar och aktiveras igen vid nästa omstart. Vill du göra en ikon även för detta så går det naturligtvis utmärkt.

Ovanstående knep är gamla och beprövade men fungerar lika bra under Windows 7 som under XP och Vista.