Nyttan med virtualisering i kombination med sparkrav i det rådande ekonomiska klimatet gör att allt fler verksamheter virtualiserar sina it-miljöer. Det menar analysfirman Theinfopro, som granskat hur den globala trenden ser ut för 2009, där prognosen är att över 50 procent av alla nyinstallerade servrar är virtualiserade. År 2012 förutspår analytikerna att den siffran kommer att öka till 80 procent.

Enligt Bob Gill, forskningschef på Theinfopro, var omkring en tredjedel av alla ny servrar 2008 virtualiserade. I det har man räknat in alla typer av servrar, även om trenden mot en ökad virtualisering i första hand drivs av x86-marknaden.

Vmware är samtidigt också fortfarande den dominerande aktören på x86-marknaden, enligt IDC. Under första kvartalet 2009 kom ungefär 50 procent av alla virtualiseringslicenser för x86-servrar från Vmware och 24 procent från Microsoft. Detta enligt IDCs Worldwide Server Virtualization Tracker.

Krafter som motverkar trenden utgörs i första hand av osäkerhet kring prestanda i virtualiserade system och frågetecken kring administration och hantering, uppger Theinfopro.

Underlag för analysen kommer från intervjuer med it-proffs från 195 större företag i Nordamerika och Europa. Ungefär 10 procent av respondenterna uppger att man har över 1000 instanser av virtuella maskiner, medan hälften svarat att man har minst 100 instanser.