Microsofts Office näst intill totala dominans på arbetsplatser kan snart vara till ända om utvecklingen fortsätter i samma rikting som under de senaste två åren. Färska siffror från IDC visar nu att 20 procent av företagen använder Google Docs (den svenska versionen heter Google Dokument).

Resultatet kan jämföras med den undersökning som IDG utförde i december 2007, då det bara var 5 procent av företaget som använde Google Docs. Utvecklingen är med andra ord mycket tydlig, men något som inte framkommer i någon av undersökningarna är huruvida företagen fortsätter att använda Microsoft Office eller något annat kontorsprogram parallellt med Google Docs.

I undersökningen utfrågades 262 personer i ledande positioner och 80 procent av dessa arbetar på företag som har sin bas i USA. Storleken på företagen varierade kraftigt då exempelvis 35 procent har färre än 100 anställda medan 31 procent har mer än 5 000 anställda.

IDG News