Chrome finns nu i version 3.0.195.21, som släpptes i torsdags. Två sårbarheter lagas, en rör hanteringen av SVG-filer, den andra hanteringen av RSS- och Atomflöden.

Google ser allvaret i den första bristen som ”high”. Bristen ligger i funktionen getSVGDocument, och ligger i att en sajt som innehåller SVG-filer kan användas för att med JavaScript ta kontroll över en besökares dator. Google har också skrivit med detaljerade uppgifter om bristen, men de kommer inte offentliggöras förrän de flesta av användarna har uppdaterat sina webbläsare.

Allvaret i andra bristen betraktas som ”medium”. Också denna har med JavaScript att göra, som kan injiceras i RSS- och Atomflöden. Detaljer om bristen har publicerats av SecureThoughts, som påstår att också Opera är sårbart.