Verisign lanserar en tjänst för övervakning av nätverkstrafiken, med syfte att upptäcka och förhindra tjänstenekningsattacker (DDOS-attacker). Lösningen kräver ingen mjukvaruinstallation, utan angreppen stoppas i molnet innan de når nätverket.

- Kunder som skaffar för mycket bandbredd invaggar sig själva i en falsk trygghet när det gäller säkerheten mot verkliga DDoS-attacker. För att förhindra den skadliga trafiken krävs en ny molnbaserad tjänst som VeriSign Internet Defense Network. Ett tillägg i form av en DDoS-övervakningstjänst underlättar för många företag som är beroende av e-handel och onlinekommunikation, då den omfattar funktioner för övervakning av förändringar i webbplatstrafiken som kan tyda på en hotande attack, menar Ken Silva, teknikchef på Verisign.

Om en kraftigt ökad trafik upptäcks så undersöks i fall det finns en rimlig orsak till detta. Kunden får sedan åtgärder rekommenderade. Vid bekräftad attack kan VeriSign filtrera bort större delen av den skadliga trafiken.