Den amerikanska politikern Henry Waxman har utformat ett lagförslag till den amerikanska kongressen om högre säkerhet i fildelande programvaror. Han hoppas att förslaget kommer att bidra till att ”förhindra oavsiktligt avslöjande av information via fildelande program utan att programvaran först informerar om detta och säkrar samtycke från ägaren eller godkänd användare av datorn”.

Förslaget, kallat Informed P2P User Act och presenterat av House Energy and Commerce Committee, listar regler som syftar till att stoppa oavsiktligt utdelning av olaglig och känslig information genom att tydligt och medvetet meddela om detta. Reglerna kräver också att den fildelande programvaran låter användaren svara via ett ”informerat medgivande”.

Enligt förslaget är applikationer som gör filer på datorer tillgängliga för sökning och kopiering till andra datorer att betrakta som fildelningsprogram (p2p). Detta inkluderar också program som tillåter sökning av filer på datorer där fildelningsprogram är installerade och som möjliggör kopiering av dessa filer till andra datorer.

Om förslaget godkänns i USA kan det komma att öppna för utformadet av liknande förslag inom EU.

En annan politisk representant, demokraten Edolphus Towns, har framfört ett snarlikt förslag gällande p2p-programvaror, rapporterar The Inquirer. Towns förslag går ut på att banlysa fildelningsprogram från statligt ägda datorer och företag som är anlitade av staten. Detta för att minska risken att känslig information avsiktligt eller oavsiktligt sprids.