The Defense Manual of Security (DMS) är en slags guide som skapats för att vägleda statlig brittisk personal i hur man bland annat bemöter utländska agenter, grävande journalister och hackers.

Syftet är undervisa i hur man ska agera för att stoppa och förebygga informationsläckor och spridandet av känsliga uppgifter. Den nära 2400 sidor tjocka dokumentationen har nu läckt ut på nätet och finns publicerad på sajten wikileaks i något som bäst kan beskrivas som ironiskt.

DMS gavs ut i sin första utgåva oktober 2001 av det brittiska försvarsministeriet och är säkerhetsklassificerad. Bestående av tre volymer, täcker den grundligt in allt från fysisk säkerhet och personalsäkerhet till ren it-säkerhet och hot från utländska underrättelseverksamheter.

Bland de utdrag som publicerats på nätet finns exempelvis att läsa hur ”Läckor ofta tar sig formen av rapporter i publik media, som ser ut att involvera ej auktoriserad publicering av officiell information (oavsett om den är skyddsmärkt eller inte), som orsakar politisk skada eller förlägenhet för den brittiska regeringen eller berört departement”.

Även information om rysk och kinesisk underrättelsetjänst beskrivs i detalj, där guiden förklarar att den kinesiska underrättelsetjänsten har en ”glupsk aptit” på all typ av information. Den varnar bland annat för att företag som etablerar sig i Kina kan råka ut för att den lokala personalen kopierar all företagsinformation i enlighet med instruktioner från landets säkerhetspersonal.

En taleskvinna för försvarsministeriet kommenterar händelsen till Mail Online med ”Vi kan bekräfta att Wikileaks har publicerat en gammal version av Defense Manual of Security från 2001”. Hon tillägger dock att dokumentets ålder gör att publiceringen inte orsakat någon signifikant skada ur säkerhetssynpunkt.